Kraków. Startują konsultacje dotyczące drogi do Małopolskiego Centrum Nauki. Ze względów bezpieczeństwa będą prowadzone w internecie

Zarząd Dróg Miasta Krakowa rozpoczął konsultacje społeczne dotyczące budowy drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki.

– Zaplanowane w ramach konsultacji na dni 17 i 19 marca dwa grupowe moderowane warsztaty dla mieszkańców z udziałem ekspertów zostają odwołane w związku z zagrożeniem wystąpienia koronawirusa w Krakowie – informują w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa.

W dniach 12 marca – 3 kwietnia 2020 roku udostępniony będzie jednak elektroniczny formularz konsultacyjny, służący zadaniu pytań, zebraniu ogólnych wniosków i opinii odnośnie budowy drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki (informacje dostępne na stronie: www.razemwdialogu.pl).

Dla zapewnienia bezpośredniej możliwości spotkania i aktywnego uczestniczenia mieszkańców i organizacji pozarządowych w konsultacji ZDMK zaplanował też spotkania – dyżury eksperckie w siedzibie tej jednostki.

Podczas dyżurów, w których udział wezmą przedstawiciele zarządu dróg, projektanta, a w razie konieczności przedstawiciel Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK, przyjmowane będą indywidualne wnioski i opinie mieszkańców. Dyżury odbędą się pod koniec konsultacji. – Informacje o szczegółach zostaną podane w późniejszym terminie. Będą uzależnione od sytuacji epidemiologicznej – informują w ZDMK.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa rozpoczął konsultacje społeczne dotyczące budowy drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki. 

Zaznaczają tam też, że przed przystąpieniem do projektowania układu drogowego, który ma służyć obsłudze komunikacyjnej projektowanego Małopolskiego Centrum Nauki (MCN) dokonano analizy istniejącego układu drogowego. W wyniku tej oceny uznano, że MCN może być podłączone do dróg publicznych jedynie poprzez ul. Stella Sawickiego. Połączenie nowego układu drogowego z ul. Bora-Komorowskiego odrzucono. Urzędnicy podali takie powody:
– z uwagi na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego (nie ma możliwości poprowadzenia nowej drogi po śladzie istniejącej drogi technologicznej);
– wyjazd awaryjny z Muzeum Lotnictwa został przeznaczony tylko do wyjazdu ciężkich transportów pod nadzorem specjalistycznych firm transportowych. (W ZDMK zaznaczają: „Nigdy nie był projektowany jako regularny wyjazd innych pojazdów, gdyż nie zostały zapewnione wszystkie parametry bezpieczeństwa przy stałym, a nie okazjonalnym korzystaniu z niego”);
– wyjazd techniczny znajduje się na końcu zjazdu z estakady, gdzie pojazdy osiągają już dużą prędkość i posiadają własny pas włączania (pas ten kończy się w zasadzie na skrzyżowaniu z ul. Dobrego Pasterza).
– w celu wykonania wyjazdu z Małopolskiego Centrum Nauki na ul. Bora Komorowskiego należy nie tylko zbudować nową drogę, ale znacznie przebudować ul. Bora Komorowskiego w tym wykonać drugi pas włączania, a ten istniejący wydłużyć o taką samą długość jaką ma obecnie, co w zasadzie jest jednoznaczne z budową czwartego pasa ruchu aż do przystanku autobusowego.

W ocenie ZDMK oraz Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu nie ma więc żadnej formalnej, zgodnej z przepisami, zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego i zasadami przygotowania inwestycji, możliwości wykonania drogi obsługującej MCN od ul. Bora Komorowskiego. – Niezależnie od większych nakładów finansowych (w stosunku do połączenia od strony ul. Stella-Sawickiego) wykonanie wyjazdu w formie jak opisanej wyżej przyniesie próby zmiany pasa ruchu i wykonywanie manewru zawracania na skrzyżowaniu z ul. Dobrego Pasterza co jest skrajnie niebezpieczne przy prędkościach osiąganych na ul. Bora Komorowskiego. Reszta pojazdów będzie wykonywać manewr zawracania na skrzyżowaniu z ul. Wiślicką, która to relacja obecnie nie jest dopuszczona, a pas do skrętu w lewo, który będzie wykorzystywany do tego celu operuje na granicy przepustowości. Sytuacja ruchowa zostanie więc drastycznie pogorszona – podkreślają w ZDMK.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa rozpoczął konsultacje społeczne dotyczące budowy drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki. 

Rozważano również podłączenie nowego układu drogowego do ul. Bora Komorowskiego w innym miejscu niż wyjazd technologiczny. Alternatywą jest wykonanie podłączenia w formie czwartego wlotu na skrzyżowaniu z ul. Dobrego Pasterza. – To rozwiązanie wiąże się z jeszcze większym zakresem inwestycyjnym i znacznymi nakładami finansowymi. Taka obsługa wymagać będzie wykonania korekt zarówno geometrii skrzyżowania, powiązania wysokościowego jak i obsługi komunikacji zbiorowej – przekonują w ZDMK.

Informują tam też, że zależnie od rozwoju sytuacji związanej z działaniami prewencyjnymi w zakresie występowania koronawirusa w Krakowie będą podejmowane decyzje o dalszych etapach przebiegu konsultacji, w tym o ich ewentualnym wydłużeniu.

Za:

Gazeta Krakowska

Get involved!

Comments

No comments yet