Konkurs na nazwę Suwalskiego sytemu rowerów miejskich.

Jak podaje kuriersuwalski.pl niedługo zostanie rozstrzygnięty konkurs na nazwę suwalskiego systemu rowerów miejskich.

Suwalczanie zgłosili 336 propozycji nazwy systemu roweru miejskiego. Duża liczba zgłoszeń spowodowała zmianę sposobu wyboru najlepszej nazwy.

Zgodnie ze wcześniejszymi założeniami konkursu, wszystkie zgłoszone nazwy miały być przedmiotem głosowania internetowego. Jednak liczba zgłoszeń zaskoczyła urzędników.

Podjęto więc decyzję o zmianie procedury konkursu, która zakłada udział w głosowaniu tylko 30 wytypowanych nazw. Sonda internetowa zostanie przeprowadzona od 9 grudnia do 20 grudnia.

Źródło : kuriersuwalski.pl

Dodaj komentarz