Konflikt w szpitalu „na górce“ w Rzeszowie. Czy będzie manifestacja, spór zbiorowy i strajk personelu?

Dziś w szpitalu przy ul. Lwowskiej odbyło się spotkanie zespołu monitorującego. Związki zawodowe pielęgniarek chciały rozmawiać z dyrekcją i marszałkiem województwa na temat m.in. przywrócenia do pracy dwóch zwolnionych dyscyplinarnie pielęgniarek. Ten temat jednak nie został poruszony. Spór trwa nadal.

Konflikt między dyrekcją Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie, a związkami zawodowymi pielęgniarek w mocno się zaostrzył. Dyrektor szpitala Krzysztof Bałata publikuje i rozsyła do mediów pisma ze swoimi argumentami. Związki odpowiadają na nie punkt po punkcie i odwrotnie.

AUTOR :AF

Nowiny

Dodaj komentarz