AWFiS w Gdańsku kontroluje służbowe e-maile oraz telefony

Do Regulaminu pracy Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku wprowadzono 11 marca zapisy, zgodnie z którymi  pracodawca będzie mógł wprowadzić kontrolę służbowej poczty elektronicznej, jak również bilingów oraz SMS-ów przesyłanych ze służbowych telefonów – czytamy w portalu dziennikbaltycki.pl (https://dziennikbaltycki.pl/nowe-zapisy-regulaminu-awfis-w-gdansku-natrafily-na-sprzeciw-niektorych-pracownikow-uczelni-sluzbowe-telefony-oraz-maile-pod/ar/c1-14875409).

Nie wszyscy pracownicy uczelni przyjęli te zmiany ze zrozumieniem, pomimo, że zgodnie z zarządzeniem niedawno wybranego na rektora, prof. dr hab. Pawła Cięszczyka, regulamin nie może naruszać tajemnicy korespondencji i zostaje wprowadzony w celu lepszego wykorzystania czasu pracy oraz urządzeń komunikacji. Pracownicy uczelni zwrócili się do redakcji Dziennika Bałtyckiego z prośbą o interwencję w sprawie tych „prób inwigilacji środowiska akademickiego”. Zdaniem cytowanego przez portal pracownika AWFiS „Nowy regulamin stawowi naruszenie wielu przepisów prawa, m.in. RODO, o przetwarzaniu danych osobowych, tajemnicy telekomunikacyjnej, kodeksu pracy, zaś przede wszystkim stanowi naruszenie dóbr osobistych pracowników w postaci tajemnicy korespondencji”.

Jednak zdaniem uczelni nowy regulamin nie narusza w niczym dóbr pracowników, bowiem: – Służbowa poczta oraz inne narzędzia komunikacji mogą być wykorzystywane jedynie do celów służbowych. Wykorzystywanie ich w celach prywatnych przez pracowników nie jest dozwolone. Dlatego wprowadzone regulacje nie naruszają prawa do prywatności pracowników – wyjaśnia Karolina Rogowska, rzecznik prasowy AWFiS w Gdańsku. Jak informuje dalej: – Wprowadzenie do treści Regulaminu Pracy AWFiS § 75.1 zostało poprzedzone uzgodnieniami ze związkami zawodowymi działającymi w AWFiS zgodnie z art. 1042 kodeksu pracy. Związki zawodowe nie wniosły zastrzeżeń.

Potwierdza to cytowany przez portal Adam Sanocki, rzecznik prasowy Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. Jak informuje: – Pracodawca może monitorować służbową pocztę elektroniczną swoich pracowników, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy. Przewiduje to art. 223 Kodeksu pracy. Ponadto zgodnie z § 4 tej regulacji rozwiązania takie może stosować również do innych form monitoringu, jeśli ich zastosowanie jest konieczne do realizacji celów określonych w § 1. Jednak, jak dodaje Sanocki: – cel, zakres oraz sposób zastosowania różnych form monitoringu powinny być określone w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy, bądź w obwieszczeniu – jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy. Pracodawca musi też uprzedzić nowych pracowników o stosowanych formach monitoringu zanim dopuści ich do pracy. W przypadku, gdy pracodawca dopiero zamierza wprowadzić takie rozwiązania, musi poinformować o nich pracowników na 14 dni przed ich uruchomieniem.

Oprac. ŁC

Obraz StartupStockPhotos z Pixabay

Get involved!

Comments

No comments yet