AWFiS w Gdańsku kontroluje służbowe e-maile oraz telefony

Do Regulaminu pracy Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku wprowadzono 11 marca zapisy, zgodnie z którymi  pracodawca będzie mógł wprowadzić kontrolę służbowej poczty elektronicznej, jak również bilingów oraz SMS-ów przesyłanych ze służbowych telefonów – czytamy w portalu dziennikbaltycki.pl (https://dziennikbaltycki.pl/nowe-zapisy-regulaminu-awfis-w-gdansku-natrafily-na-sprzeciw-niektorych-pracownikow-uczelni-sluzbowe-telefony-oraz-maile-pod/ar/c1-14875409).

Nie wszyscy pracownicy uczelni przyjęli te zmiany ze zrozumieniem, pomimo, że zgodnie z zarządzeniem niedawno wybranego na rektora, prof. dr hab. Pawła Cięszczyka, regulamin nie może naruszać tajemnicy korespondencji i zostaje wprowadzony w celu lepszego wykorzystania czasu pracy oraz urządzeń komunikacji. Pracownicy uczelni zwrócili się do redakcji Dziennika Bałtyckiego z prośbą o interwencję w sprawie tych „prób inwigilacji środowiska akademickiego”. Zdaniem cytowanego przez portal pracownika AWFiS „Nowy regulamin stawowi naruszenie wielu przepisów prawa, m.in. RODO, o przetwarzaniu danych osobowych, tajemnicy telekomunikacyjnej, kodeksu pracy, zaś przede wszystkim stanowi naruszenie dóbr osobistych pracowników w postaci tajemnicy korespondencji”.

Jednak zdaniem uczelni nowy regulamin nie narusza w niczym dóbr pracowników, bowiem: – Służbowa poczta oraz inne narzędzia komunikacji mogą być wykorzystywane jedynie do celów służbowych. Wykorzystywanie ich w celach prywatnych przez pracowników nie jest dozwolone. Dlatego wprowadzone regulacje nie naruszają prawa do prywatności pracowników – wyjaśnia Karolina Rogowska, rzecznik prasowy AWFiS w Gdańsku. Jak informuje dalej: – Wprowadzenie do treści Regulaminu Pracy AWFiS § 75.1 zostało poprzedzone uzgodnieniami ze związkami zawodowymi działającymi w AWFiS zgodnie z art. 1042 kodeksu pracy. Związki zawodowe nie wniosły zastrzeżeń.

Oprac. ŁC

Obraz StartupStockPhotos z Pixabay

Dodaj komentarz