Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź sołtysem?

Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, były metropolita archidiecezji gdańskiej choć od miesięcy na emeryturze nie zaznaje jak na razie odpoczynku i spokoju, co jakiś czas przywoływany przez media, a to za ciągnącą się sprawą wykorzystywania seksualnego nieletnich przez księży w podległej mu diecezji, czy byłej posiadłości w Gdańsku-Oruni, zakupionej od władz miasta za 1 proc. wartości, słynnej z wypasania danieli, a i sam duchowny najwyraźniej o stan spoczynku nie zabiega i ostatniego słowa w życiu publicznym jezcze nie powiedział. Zdarzyła się bowiem rzecz dotąd w naszym kraju niesłychana, ten wysoko postawiony sługa kościoła będzie teraz sprawował funkcje … samorządowe.                

Jak donosi Dziennik Bałtycki społeczność sołectwa Piaski z jego rodzinnej wsi Bobrówka na Podlasiu, do której przeniósł się po przejściu na emeryturę i nakazie opuszczenia archidiecezji gdańskiej, wybrała hierarchę kościelnego na swojego … sołtysa. Jak czytamy w portalu dziennikbaltycki.pl po ostatnich wyborach uzupełniających do samorządów, na stronie internetowej urzędu gminy Jaświły pojawił się komunikat o wynikach wyborów sołtysa wsi Mociesze oraz … sołectwa Piaski właśnie, w którym po rezygnacji z funkcji jego dotychczasowego sołtysa arcybiskup Głódź będzie przewodniczył lokalnej wspólnocie. Cytowany przez portal dziennikbaltycki.pl Marek Jarosz zastępca wójta gminy Jaświły zapewnił, że nie ma w tym nic zaskakującego i wszystko odbyło się zgodnie z prawem:      

,,Na zebraniu było dziewięć osób (na 36 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania – przyp. red.). Wszyscy zagłosowali jednomyślnie. Będziemy mieli pierwszego sołtysa wśród arcybiskupów i pierwszego arcybiskupa wśród sołtysów”.        

Co ciekawe bezkonkurencyjny arcybiskup Głódź udzielał się już na długo wcześniej w radzie sołeckiej, a z zamiarem takiego służenia lokalnej społeczności nosił się od dawna. Już w 2016 roku duchowny cytowany przez serwis Onet zdradził plany dotyczące swojej przyszłością: ,,Jak sołtys za trzy lata skończy kadencję, a ja za cztery przejdę na emeryturę, to obejmę to sołectwo”. I tak też się stało, pomimo wielu kontrowersji dotyczących sprawowania władzy w archidiecezji gdańskiej mieszkańcy sołectwa zaufali arcybiskupowi i powierzyli swój los w jego ręce. Jednak jak się okazuje nie wszyscy nie są zaskoczeni takim obrotem sprawy.              

Jak wynika z cytowanej przez portal dziennikbaltycki.pl wypowiedzi Łukasza Prokoryma przewodniczącego białostockiej rady miasta, która blisko dwa miesiące temu uchwaliła pozbawienie arcybiskupa Głodzia honorowego obywatelstwa miasta, duchowny powinien skupić się raczej na wypełnieniu woli papieża po zakończeniu postępowania Stolicy Apostolskiej dotyczącego zaniedbań i zaniechań byłego metropolity gdańskiego w wyjaśnianiu przypadków pedofilii wśród księży, jak i kontrowersyjnego stylu zarządzania podległą mu archidiecezją: ,,Nie spotkałem się wcześniej, aby osoby duchowne pełniły funkcję w jednostce pomocniczej w gminie wiejskiej. Dla mnie najważniejsze jest to, aby ks. arcybiskup zastosował się do tych zaleceń, które w swojej decyzji orzekł papież Franciszek”.           

Dodatkowym smaczkiem sprawy są medialne rozważania czy w ogóle sprawowanie funkcji sołtysa przez duchownego jest zgodne z zapisami prawa kanonicznego. Chodzi o przepis Kodeksu Prawa Kanonicznego, który mówi, że: ,,Duchownym zbrania się przyjmowania publicznych urzędów, z którymi łączy się udział w wykonywaniu władzy świeckiej”. Choć kontrowersji wokół poczynań nietuzinkowego arcybiskupa znowu jest sporo wypada pogratulować byłemu metropolicie gdańskiemu woli działania na emeryturze, jak i mieć nadzieję, że dbanie o tak małą społeczność nie nastręczy duchownemu większych trudności i tym razem nie zakończy się podobnie jak z diecezją gdańską zakazem zamieszkania w sołectwie Piaski. Tym bardziej, że choć wokół sami swoi, to jeśli coś pójdzie jednak nie tak, w grę może wchodzić stary wiejski zwyczaj wywiezienia na taczkach.                     

Opracowanie BC Źródło: 

Stanislao at Polish Wikipedia
https://bezprawnik.pl/slawoj-leszek-glodz-zostal-soltysem/

Dodaj komentarz