Zmarł prof. Jacek Trznadel – Autor „Hańby domowej” i sumienie Polski niezdolnej do odrodzenia się i zerwania z przeszłością komunistyczną. Marginalizowany w III i IV RP!

https://www.polskieradio.pl/8/196/Artykul/2889479,Zmarl-prof-Jacek-Trznadel-Mial-91-lat

Prof. Jacek Trznadel był krytykiem literackim, pisarzem oraz poetą, a także historykiem literatury i tłumaczem.

Największy rozgłos przyniosła mu wydana w 1986 roku w paryskiej Kulturze i w podziemnym wydawnictwie NOW-a „Hańba domowa”, rozmowy z pisarzami, w których rozliczali się oni z „ukąszenia heglowskiego”. Jacek Trznadel, sam w młodości mocno zaangażowany w budowę „nowego ustroju”, nie oceniał, zadawał pytania i próbował ze swoimi rozmówcami dociec, jak to się stało, że tylu wybitnych pisarzy, intelektualistów, stanęło po stronie komunistycznej dyktatury. /…./

Był autorem wielu znaczących książek eseistycznych, publikacji naukowych oraz zbiorów wierszy. Ogłosił m.in. eseje: „Twórczość Leśmiana. Próba przekroju” (1964) „Róże trzecie” (1966), „Czytanie Norwida” (1978), „Powrót rozstrzelanej armii. Katyń – fakty, rewizje, poglądy” (1994), „Z popiołu czy wstaniesz?” (1995), „Kolaboranci. Tadeusz Boy-Żeleński i grupa komunistycznych pisarzy we Lwowie 1939–1941” (1998), „Wokół zamachu smoleńskiego” (2011).

Zbiory poezji: „Wyjście” (1964), „Gdzie indziej” (1971), „Rana” (1974), „Więcej niż można mieć” (1979), „Podróże darmowe” (1991), „Dzikie gęsi. Podręczna centuria snów” (1997). /…/

W latach 1956-1970 był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

W 1975 r. podpisał tzw. „List 59” przeciwko zmianom w Konstytucji PRL.

W 1995 był przewodniczącym komitetu wyborczego Jana Olszewskiego kandydującego na urząd Prezydenta RP.

W 2010 roku ogłosił list otwarty do premiera RP Donalda Tuska zwrócił się o powołanie międzynarodowej komisji technicznej dla zbadania przyczyn katastrofy smoleńskiej.

Był jurorem Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza.

[Zdjęcię: Jarek Stachowicz/FORUM Internet]

Dodaj komentarz