Zaognia się spór o historyczne tablice z 21 postulatami strajkujących w sierpniu ’80

,,Szef Solidarności zapowiedział też, że – jeśli ECS tablic nie odda – to związkowcy sami po nie przyjdą”. Czy sąd będzie musiał rozstrzygnąć do kogo należą historyczne tablice?       

                 


Na dwa tygodnie przed obchodami kolejnej rocznicy zwycięskich strajków sierpnia 80, w Gdańsku zrobiło się bardzo gorąco. Zaognia się spór o historyczne tablice z 21 postulatami strajkujących. Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności, w którym eksponowane są w tej chwili pamiątkowe płyty oddać ich nie zamierza, a szef Solidarności Andrzej Duda konsekwentnie żąda ich zwrotu prawowitemu właścicielowi, za którego uznaje Narodowe Muzeum Morskie. Grozi nawet procesem sądowym.              

Przewodniczący komisji krajowej NSZZ Solidarność uważa, że tablice należą do całego związku i jako zdeponowane pierwotnie w Narodowym Muzeum Morskim, tam właśnie powinny wrócić oraz, że jedynie ta placówka, oczywiście w porozumieniu ze związkiem ma prawo nimi dysponować. W sporze doszło nawet do tego, że jak podaje portal gdansk.tvp.pl: ,,Szef Solidarności zapowiedział też, że – jeśli ECS tablic nie odda – to związkowcy sami po nie przyjdą”.             

Dyrektor ECS stoi na stanowisku, że ,,tablicami dysponować mogą wyłącznie ich autorzy wraz ze spadkobiercami”, którzy są za tym aby zostały na stałe w centrum i mimo, że Narodowe Muzeum Morskie wypowiedziało ECS umowę depozytu na ich prezentację już ponad pół roku temu, jeszcze w listopadzie zeszłego roku, nie zamierza ich zwrócić oraz jest bardzo oburzony groźbami szefa Solidarności.     

        
Spór ma swój początek w momencie powstania projektu PiS powołania do życia konkurencyjnego dla działań ECS, Instytutu Dziedzictwa Solidarności upamiętniającego wydarzenia przełomu lat 70. i 80., i w związku z tym żądania zwrotu historycznych tablic do Narodowego Muzeum Morskiego, w którego inwentarzu figuruje ten będący gratką dla obu placówek zabytek.           

Co ciekawe jak podaje portal dziennikbaltycki.pl zarówno autor tablic Maciej Grzywaczewski jak i spadkobiercy współautora Arkadiusza Rybickiego ,,podważyli prawo Narodowego Muzeum Morskiego do dysponowania tablicami, twierdząc, że nigdy nie zawarli z muzeum umowy, która umożliwiałaby ich odbieranie czy przekazywanie komukolwiek. Na znak tego złożyli oficjalny wniosek o wykreślenie z inwentarza”.              

Do tego wszystkiego, jakby dotąd zamieszania było mało, Piotr Adamowicz poseł KO składa zawiadomienie do prokuratury żądając wszczęcia postępowania przeciwko ministrowi kultury, wicepremierowi Piotrowi Glińskiemu, który rzekomo ,,miał świadomość, że wpisu (do inwentarza muzeum) dokonano z naruszeniem prawa”:       

       
– Powołując się na wpis do inwentarza min. Gliński twierdzi, że tablice są własnością Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Rzecz w tym, że tablice można było wpisać posiadając umowę zakupu, darowizny lub depozytu.

Jak czytamy w portalu dziennikbaltycki.pl: ,,Poseł Adamowicz uważa, że wicepremier nie dopełnił swoich obowiązków, czym działał na szkodę interesu publicznego oraz prywatnego”. Ponieważ prośby i pytania o podjęcie działań w celu wyjaśnienia sprawy nie odniosły rezultatu, jak mówi Piotr Adamowicz, nie pozostało nic innego jak załatwienie sprawy na drodze prawnej:     


– W odpowiedzi byłem zbywany. Min. Gliński jako nadzorujący muzeum miał ponad 7 miesięcy na zajęcie się sprawą. Skoro nie doprowadził do wykreślenia tablic z inwentarza zawiadomiłem prokuraturę o możliwości popełnienia przez niego przestępstwa.   

Druga strona sporu nie pozostaje dłużna, bo 10 sierpnia na konferencji prasowej w miejscu podpisania Porozumień Sierpniowych, Sali BHP Stoczni Gdańskiej, gdzie według planów PiS miałyby trafić historyczne płyty z postulatami, przewodniczący Solidarności Piotr Duda jak podaje portal dziennikbaltycki.pl: ,,zaapelował do dyrektora Narodowego Muzeum Morskiego o oddanie sprawy tablic do sądu”.               

Opracowanie BC 
Na podstawie gdansk.tvp.pl,  dziennikbaltycki.plhttps://gdansk.tvp.pl/49384069/do-kogo-naleza-tablice-z-postulatami-sierpnia

https://dziennikbaltycki.pl/tablice-z-21-postulatami-mks-posel-ko-zawiadamia-prokurature-w-zwiazku-z-mozliwoscia-popelnienia-przestepstwa-przez-ministra/ar/c1-15123235

Obraz: Krzysztof Korczyński

Dodaj komentarz