Władze UMCS o protestach. „Wyrażamy wsparcie dla wszelkich działań o charakterze demokratycznym”

– Wyrażamy wsparcie dla wszelkich działań o charakterze demokratycznym, kształtujących postawy tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka – czytamy w komunikacie kolegium rektorskiego UMCS. Władze największej lubelskiej uczelni zajęły stanowisko w sprawie trwających w kraju protestów.

Zadziwiające jest ogłaszanie stanowiska w sprawie strajku kobiet przez władze uczelni UMCS w Lublinie jako o działaniach demokratycznych. Drodzy kształcący naszą młodzież czy naprawdę nie wiecie co to jest grecka demokracja czy tylko znacie sowiecką demokrację ?

Organizowane od ubiegłego piątku manifestacje to wyraz niezadowolenia z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Uznał on, że dopuszczalność aborcji w przypadku ciężkiego lub śmiertelnego uszkodzenia płodu jest niezgodna z Konstytucją.

Bo tak stanowi Polska Konstytucja czyż to nie jest zrozumiałe dla tak ynteligentnego grona?

Posłuchajmy co mówią władze uczelni: cyt:

„Głos w sprawie zabrały władze Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. – W nawiązaniu do aktualnej sytuacji społeczno-politycznej w Polsce jako członkowie Kolegium Rektorskiego wyrażamy wsparcie dla wszelkich działań o charakterze demokratycznym, kształtujących postawy tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka – bez względu na jego płeć, pochodzenie, wyznanie, światopogląd oraz przekonania polityczne.”

To dlaczego dziecko w fazie prenatalnej nie jest człowiekiem i nie podlega zasadom demokracji , kto Wam dał władzę o decydowaniu o tym aby odrzucić człowieka przed porodem poza system demokratyczny. Czy też uważacie, że zanim się narodziliście, wykształciliście, zostaliście profesorami i rektorami byliście tylko brudem płodowym(zlepkiem jakichś komórek).

Nieprawdopodobnym się staje fakt że tak światłe grono władz uczelni z taką renomą i pod wezwaniem Naszej Noblistki Marii Curie- Skłodowskiej uniża się do tak niskich interpretacji jaką jest bolszewicka demokracja. Przytakiwanie antydemokratycznym trendom i przypisywanie im znamion demokracji uwłacza godnościom i tytułom sprawowanym i posiadanym co zawiera się w komunikacie władz uczelni UMCS które apeluje na końcu o dbałość o zdrowie swoje i innych a czy też o tych które już są mają płeć ale jeszcze na zdjęciach USG?.Cyt:

” Wymiana poglądów, trwające dyskusje i protesty, jakie towarzyszą nam w ostatnich dniach, dotyczą nas wszystkich. Uniwersytet jest miejscem, które łączy i wspiera swoją społeczność w wielu ważnych kwestiach, także tych wychodzących poza mury uczelni – czytamy w komunikacie podpisanym przez rektora uczelni prof. Radosława Dobrowolskiego i czworo prorektorów. W stanowisku znalazł się taż apel o to, by w trakcie demonstrowania swoich postulatów przestrzegać obowiązujących przepisów prawa. – W szczególności ograniczeń wynikających ze stanu epidemii, z dbałością o zdrowie swoje oraz innych „

Czy popierając takie protesty nie jesteście za eliminacją konkurencji która jeśli przyjdzie na świat będzie bardzo inteligentna i zostaną profesorami, posłami , prymasami , prezydentami którzy będą umieli wprowadzać porządek i ład społeczny ?

A.K.

Źródło:

Regionalny portal informacyjny Dziennik Wschodni
https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz