Promocja albumu „GENERAŁ JÓZEF HALLER 1873-1960″, którego zadaniem jest „przywrócić błękitnemu generałowi należne miejsce na kartach polskich dziejów”

10 marca Rafał Sierchuła, historyk poznańskiego IPN,  współautor albumu „Generał Józef Haller 1873-1960″, wygłosił wykład dla żołnierzy szczecińskiej 12. Brygady Zmechanizowanej, której patronem jest generał. Tego dnia odbyła się też promocja książki w szczecińskim Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia”.      

„W 1918 roku generał Haller był naczelnym dowódcą wszystkich oddziałów polskich, które walczyły po stronie Ententy. Czyli nie tylko Armia Błękitna we Francji, ale również polskie oddziały w Rosji. Miał pod sobą bardzo poważne siły, bardzo dobrze wyekwipowane, które przybywając w kwietniu 1919 roku zmieniły oblicze walk o granicę. Pierwszym z sukcesów militarnych wojsk generała Hallera była likwidacja działań wojennych we wschodniej Małopolsce, rozgromienie wojsk ukraińskich” – powiedział Rafał Sierchuła.       

Trudne były losy generała po II wojnie światowej. Nie mogąc wrócić do Polski zamieszkał na stałe w Londynie. Przetrwał tylko dzięki pomocy swoich żołnierzy.       

„Kiedy w Wielkiej Brytanii generała dosięgła bieda i nie miał za co żyć, wsparli go weterani. Spotkał go los wielu polskich oficerów sił zbrojnych na zachodzie, którzy klepali biedę. A w przypadku generała, który miał 72 lata, nie mógł być barmanem – jak generał Maczek, czy magazynierem – jak gen. Sosabowski. Musiał jakoś inaczej dożywać swoich dni – powiedział Rafał Sierchuła.        

Jak czytamy o generle na portalu ipn.gov.pl:  „Inspirował artystów, jego czyny odmalowano nie tylko pędzlem, ale stał się także bohaterem licznych pieśni i wierszy. „A zwycięzcom – pieśń Hallera/Wolnym życiem będzie grać!” – pisał Artur Oppman, czy: „Haller nam przewodzi, Polskę oswobodzi”. Z kolei na najsłynniejszym plakacie Stanisława Sawiczewskiego „Wstąp do wojska. Broń Ojczyzny” gen. Józef Haller wzywał do zaciągu do Armii Ochotniczej. Stanął na jej czele w dramatycznym momencie, gdy latem 1920 r. ważyły się losy nie tylko Polski, lecz także cywilizacji łacińskiej zagrożonej bolszewickimi hordami. Wtedy udało się nam uratować dopiero co wskrzeszoną niepodległość, a rola bohatera tego albumu w jej odzyskaniu i utrzymaniu jest nie do przecenienia. Niestety, więcej o jego zasługach potrafią powiedzieć jedynie specjaliści i pasjonaci historii. Prezentowany album – wspólne dzieło Instytutu Pamięci Narodowej i Wojskowego Biura Historycznego im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego – ma za zadanie zmienić ten stan rzeczy i przywrócić błękitnemu generałowi należne miejsce na kartach polskich dziejów”.  
Krzysztof Kaczmarski, Wojciech J.Muszyński, Rafał Sierchuła  GENERAŁ JÓZEF HALLER 1873-1960.      

Na podstawie radioszczecin.plipn.gov.pl

https://radioszczecin.pl/4,402280,promocja-albumu-o-dowodcy-armii-blekitnej

https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/40441,General-Jozef-Haller-18731960.html

Get involved!

Comments

No comments yet