Prezydent powołał członków Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa

Prezydent Andrzej Duda powołał Borysława Czarakcziewa, Andrzeja Betleja i Andrzeja Szczerskiego na członków Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Uroczystość wręczenia aktów powołań odbyła się w czwartek w Warszawie.

Jak przypomniano w informacji opublikowanej na stronie prezydent.pl, Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa to „organizacja społeczna, działająca od 1978 r., której celem są działania na rzecz odnowy zabytków Krakowa”.

„Od 1985 r. SKOZK na mocy ustawy jest dysponentem środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa (NFRZK) zasilanego środkami przekazywanymi z budżetu państwa za pośrednictwem Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek urzędującego Prezydenta” – napisano. Dodano, że „zgodnie z obowiązującymi przepisami przewodniczący, zastępcy przewodniczącego, sekretarz i członkowie SKOZK powoływani i odwoływani są przez prezydenta RP”.

Kancelaria Prezydenta poinformowała, że w czwartek w Pałacu Prezydenckim głowa państwa wręczyła akty powołania w skład SKOZK. Na funkcję przewodniczącego SKOZK powołano architekta Borysława Czarakcziewa, autora ponad 200 projektów architektonicznych. Jak podano, Czarakcziew jest członkiem Stowarzyszenia Architektów Polskich. W 2002 r. wybrano go na pierwszego przewodniczącego Małopolskiej Okręgowej Rady Izby Architektów. Od 2018 r. jest wiceprezesem Krajowej Rady gdzie zajmuje się sprawami międzynarodowymi.

Czarakcziew „od 2009 r. reprezentuje stronę polską w pracach zespołów ACE (The Architects’ Council of Europe) w zespołach zajmujących się akredytacją i certyfikacją programów nauczania oraz uznawania kwalifikacji zawodowych”, a od 2020 r. jest członkiem zarządu ACE. „Reprezentuje Polskę w pracach ENACA (European Network of Architectural Competent Authorities) ciała doradczego Komisji Europejskiej w zakresie Dyrektywy o wzajemnym uznawaniu kwalifikacji zawodowych” – czytamy.

Nowo powołany przewodniczący SKOZK jest także członkiem Polskiej Rady Architektury. W latach 2014-16 był zaangażowany w prace Głównej Komisji Architektonicznej przy Ministerstwie Rozwoju. „Współpracuje z rządem polskim, jako ekspert ds. zawodu architekta w pracach Komisji Europejskiej. Za działalność na rzecz środowiska zawodowego odznaczony złotą odznaką SARP i złotą odznaką Izby Architektów RP. W 2008 r. nagrodzony medalem Honoris Gratia przez Prezydenta Miasta Krakowa, w 2010 r. odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi” – poinformowała Kancelaria Prezydenta.

Na funkcję zastępcy przewodniczącego SKOZK powołano historyka sztuki, doktora habilitowanego nauk humanistycznych, profesora nadzwyczajnego w Instytucie Historii Sztuki UJ Andrzeja Betleja. W latach 2012-16 był dyrektorem Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w latach 2016-19 dyrektorem Muzeum Narodowego w Krakowie. „Za jego kadencji został m.in. ukończony remont konserwatorski i otwarta nowa ekspozycja Muzeum Czartoryskich. Od 2020 r. jest dyrektorem Zamku Królewskiego na Wawelu. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim na sztuce nowożytnej, w szczególności dotyczą kwestii zachowania dziedzictwa kulturalnego na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej” – czytamy.

Akt powołania na zastępcę przewodniczącego otrzymał także Andrzej Szczerski – historyk sztuki, profesor nauk humanistycznych, wykładowca w Instytucie Historii Sztuki UJ i dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. „Wykładał także na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie nad Menem i Uniwersytecie St Andrews. Autor publikacji i kurator wystaw poświęconych sztuce XIX i XX wieku oraz sztuce współczesnej, w tym +Symbolism in Poland and Britain+ w Tate Britain w Londynie (2009) i +#dziedzictwo+ w Muzeum Narodowym w Krakowie (2017). Laureat Dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego w 2018 r.” – przypomniała Kancelaria Prezydenta.Źródło:

Za: TVP 3 Kraków-Kultura

Dodaj komentarz