Polkowice: Powstało Stowarzyszenie Opozycji Antykomunistycznej Zagłębia Miedziowego (SOAZM)

fot: Portal Polkowice.eu, zdjęcie z rocznicy pacyfikacji Rudnej w stanie wojennym

Na portalu Polkowice.eu ukazał się bardzo ciekawy artykuł poświęcony obywatelskiej inicjatywie:

Propagowanie idei wolnego i solidarnego społeczeństwa oraz pielęgnowanie historii ruchów antykomunistycznych na naszym terenie – to tylko niektóre z celów programowych nowo powstałego Stowarzyszenia Opozycji Antykomunistycznej Zagłębia Miedziowego (SOAZM). W planach organizacji jest także m. in. włączenie się w przyszłoroczne obchody 40-lecia pacyfikacji kopalni „Rudna”.

Stowarzyszenie będzie także m. in. reprezentować podczas uroczystości rocznicowych środowisko działaczy antykomunistycznych z czasów stanu wojennego. A takich rocznic będzie w przyszłym roku sporo.

– Przygotowujemy się do obchodów sierpnia ’80, rejestracji „Solidarności”, wprowadzenia stanu wojennego oraz pacyfikacji kopalni „Rudna” – wymienia Jan Tabor, jeden z inicjatorów powstania Stowarzyszenia a obecnie jego prezes, w przeszłości aktywny działacz podziemnych struktur NSZZ „Solidarność” w Zagłębiu Miedziowym i uczestnik pacyfikacji na „Rudnej”.

– W tym celu Rada Programowa naszego stowarzyszenia opracuje szczegółowy harmonogram działań. Niestety, ze względu na panującą epidemię, możliwości kontaktu mamy ograniczone, i jest to na razie trudne – przyznaje.

Wśród innych celów Stowarzyszenia wymienionych w statucie SOAZM jest także m. in. wspieranie finansowe, rzeczowe, prawne i duchowe weteranów opozycji antykomunistycznej i ich rodzin, gromadzenie dokumentów, wspomnień i świadectw oraz dokumentowanie dokonań ludzi i organizacji w ruchu opozycji antykomunistycznej i niepodległościowej z lat 1944-1989.

Stowarzyszenie zrzesza na razie najwięcej członków z terenu Lubina. Organizacja ma także wśród swoich członków także osoby z Głogowa i okolic. Teraz przyszedł czas na Polkowice.

– Zwracam się apelem i prośbą do mieszkańców gminy Polkowice, zwłaszcza byłych działaczy opozycji komunistycznej, aby przystępowali do naszego stowarzyszenia. Wspólnie będziemy pracowali nad przekazywaniem młodszym pokoleniom historii i legendy ruchów antykomunistycznych, jako przyczynku wychowywania młodego pokolenia w duchu patriotyzmu – zachęca prezes Tabor.

Kontakt ze Stowarzyszeniem można uzyskać u prezesa SOAZM pod nr. tel. 604 645 177, oraz mailowo: jasitek@wp.pl.

źródło: polkowice.eu

Get involved!

Comments

No comments yet