Prof. Marek Jan Chodakiewicz: Bolszewicka tolerancja

Dlaczego bolszewicy tolerowali partie żydowskie? Dlaczego na przykład pozwolili funkcjonować narodowym bolszewikom z Poalej Syjon jako odrębnej strukturze partyjnej ponad 10 lat po przewrocie Lenina? 

Przyjęło się uważać, że taka anomalia odzwierciedlała po prostu propagandę komunistyczną, czyli jak byśmy to dziś powiedzieli, public relations campaign, skierowaną na zachód. Tym sposobem na zachodzie prasa lewicowa i liberalna opiewała rzekomą „tolerancję” bolszewików w stosunku do „Żydów”. Na pewno takie wyrachowania też odgrywały pewną rolę. Jednak liczyły się i inne kwestie. Przede wszystkim bolszewicy nie mieli wystarczającej liczby wykwalifikowanych towarzyszy do roboty organizacyjnej i biurokratycznej. Mówiąc prosto, bolszewickie masy były często nieogarnięte i niepiśmienne, szczególnie towarzysze wywodzący się z chłopstwa. Wśród ludności żydowskiej poziom analfabetyzmu był dużo mniejszy, a znajomość rosysyjskiego częstsza niż u innych mniejszości. Stąd żydowscy rewolucjoniści (i nie tylko) kwalifikowali się na tak potrzebne kadry biurokratyczne w strukturach partyjnych i państwowych, szczególnie na początku panowania komunistycznego. Dotyczyło to szczególni ziem ukraińskich i białoruskich, gdzie ludność żydowska stanowiła poważną część populacji miejskiej. A bolszewicy byli przede wszystkim władzą miejską. Drugą najważniejszą sprawą z punktu widzenia Lenina i towarzyszy było użycie lewackich kolaborantów żydowskich, aby podminować i zneutralizować tę społeczność w Sowdepii. Tym sposobem niszczono Żydów żydowskimi rękoma. Najbardziej przekonywująco objaśnia te sprawy Baruch Gurevitz:

„Mimo wszystko Żydowska Komunistyczna Partia Robotnicza Poalej Syjon była bardzo mała i słaba. Ponadto partia ta nie była popularna nawet wśród Żydów. Większość z nich nie rozróżniała między niezależnymi żydowskimi komunistami a Jevsekcją i w rzeczywistości uważała zarówno jednych, jak i drugich jako zdrajców tradycji narodowych i religijnych. Jest bardziej prawdopodobne, że po rewolucji reżim sowiecki był bardzo skonfudowany na temat kwestii żydowskiej. Bolszewicy nie byli pewni, co robić z Żydami. Nie mogli zaakceptować czy tolerować takich zjawisk jak żydowska religia czy syjonizm z powodu ich fundamentalnych sprzeczności w stosunku do ideologii komunistycznej. Sowieci jednak mieli problem, aby przedstawić pozytywną alternatywę do tego. Dlatego też pozwolili istnieć [narodowo-bolszewickiej odnodze] Poalej Syjon jako tymczasowe rozwiązanie dopóki sami nie wyszukali innego rozwiązania dla kwestii żydowskiej”. 

Czytaj więcej na: https://www.tysol.pl/a53897-Tylko-u-nas-Prof-Marek-Jan-Chodakiewicz-Bolszewicka-tolerancja

5 komentarzy do wpisu „Prof. Marek Jan Chodakiewicz: Bolszewicka tolerancja”

Dodaj komentarz