Bajeczna metamorfoza świdnickiej kamienicy

Jeden z najcenniejszych przykładów śląskiej architektury mieszczańskiej, kamienica przy ul. Pułaskiego 24 w Świdnicy odzyskuje swój blask.

Barokowa kamienica, przy ul. Pułaskiego 24 została wzniesiona w I połowie XVIII wieku, w typie rezydencji miejskiej, o pałacowym charakterze z zachowanymi gotyckimi i późnogotyckimi piwnicami, oraz renesansowym sklepieniem traktu tylnego parteru, o bryle i układzie wnętrz, które ukształtowane zostały w czasie barokowej przebudowy.

Usytuowana w centrum Świdnicy, miasta z bogatą historią, w pierzei ul. Pułaskiego, wyróżnia się bogatym barokowym portalem oraz detalem sztukatorskim. W ocenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jest to obiekt o dużym znaczeniu historycznym, zabytkowym, kulturowym i wymaga szczególnego traktowania.

Remont kamienicy, pochłonie w sumie około 300 tys. zł z czego 150 tys. zł, to dofinansowanie z budżetu miasta przyznane w ramach programu dotacji celowych dla remontów obiektów zabytkowych. 

Daniel Gębala

Oprac. Es.

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz