Chełm: Prezydent chce odwołać dyrektor domu kultury. Minister kultury wydał opinię

Już trzy miesiące trwa procedura odwołania Małgorzaty Paździor– Król ze stanowiska dyrektora Chełmskiego Domu Kultury. Sama zainteresowana od grudnia przebywa na zwolnieniu lekarskim. Tymczasem do Urzędu Miasta dotarły już dokumenty z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które pozytywnie opiniują zamiar jej odwołania.

„Przedstawione w piśmie wyniki audytu wydają się stanowić przesłankę do podjęcia przez organizatora Chełmskiego Domu Kultury działań” – czytamy w stanowisku ministra Piotra Glińskiego. 

– Decyzja o wszczęciu procedury odwołania nie wynika z oceny merytorycznej strony pracy Małgorzaty Paździor–Król i dotychczasowego funkcjonowania ChDK pod względem oferty kulturalnej kierowanej do mieszkańców Chełma i regionu, a jest podyktowana wnioskami z przeprowadzonej kontroli – tłumaczy prezydent Jakub Banaszek.

–Teraz muszę odpocząć, nabrać dystansu, siły i zwyczajnie zacząć szukać pracy. Bo mimo wsparcia prawnego wiem, że z siłami politycznymi nie wygram – powiedziała z kolei w styczniowym wywiadzie dla „Gościa Lubelskiego” przebywająca na zwolnieniu lekarskim Małgorzata Paździor Król.

Przypomnijmy że, wszystko zaczęło się od ubiegłorocznej kontroli umów i rozliczeń za reklamy emitowane w kinie Zorza i sali kinowej ChDK. Bloki reklamowe i informacyjne potrafiły trwać nawet 15 minut. Kontrola ujawniła, że nie wszystkie firmy za swoje reklamy płaciły. Co więcej, z wybranymi kontrahentami zawierano porozumienia, a nie umowy. Zdaniem kontrolujących, w porozumieniach nie było wskazanej wartości wzajemnie świadczonych usług, co stanowi naruszenie prawo.

Obliczono, że według cennika, za emisję reklam łączna kwota opłat, które powinny wpłynąć do kasy ChDK z tego tytułu, a nie wpłynęły, wyniosła ponad 177 tys.  zł. Kontrolujący stwierdzili, że działalność ta, odbywała się bez wiedzy głównego księgowego.

Jak się dowiedzieliśmy, Urząd Miasta nie wyklucza także złożenia w prokuraturze zawiadomienia o podejrzeniu popełnienie przestępstwa polegającego na narażeniu domu kultury na straty finansowe.

Za:

Regionalny portal informacyjny Dziennik Wschodni

Get involved!

Comments

No comments yet