Życzenia błogosławionych świąt Bożego Narodzenia!

Niech „chwała na wysokości Bogu” będzie na powrót poddaniem świata Bogu a nie uzurpacją praw człowieka na tronie Bożym, niech „pokój  ludziom dobrej woli” będzie powrotem jedności ze Stwórcą a nie  braterstwem z Herodami planującymi lokalne lub globalne mordy, niech „pokój ludziom dobrej woli” nie będzie bezmyślnym posłuszeństwem z religijnymi krętaczami objaśniającymi Pismo wbrew Tradycji, władcami pijanymi krwią męczenników!

Niech Dziecię Jezus wywyższy pokornych, niech runą  świeckie i duchowne trony, w których Bóg nie ma upodobania! Nie lękajmy się – jak zwykle PRAWDA i ŚWIATŁOŚĆ zwycięży!  Przestańmy żyć w kłamstwie i strachu, poznajmy PRAWDĘ a ona nas wyzwoli!

Dodaj komentarz