Ugandyjski biskup walczy z profanacjami. Zakazuje udzielania Komunii św. na rękę.

Arcybiskup ugandyjskiej diecezji Kampala Cyprian Kizito Lwanga ogłosił dekret zabraniający przyjmowania Komunii świętej na rękę. Zakazał również odprawiania Mszy świętej w domach, co stanowi w Ugandzie powszechną praktykę. Chodzi o zapobieżenie nadużyciom liturgicznym.

Powyższe wytyczne opublikowano w dekrecie z 1 lutego 2020 roku. Jak czytamy w nim „od tej pory rozdawanie i przyjmowanie Komunii świętej na ręce jest zabronione. Matka Kościół nakazuje nam sprawować Eucharystię z najwyższą czcią. Z powodu licznych doniesień o profanacjach Eucharystii związanych z przyjmowaniem Eucharystii na rękę należy powrócić do lepiej wyrażającego cześć sposobu przyjmowania Komunii do ust”.    

Hierarcha podkreślił również, że sprawowanie Mszy świętych w miejscach innych niż świątynie jest możliwe wyłącznie w przypadku poważnej konieczności. Tymczasem w jego diecezji takowa nie zachodzi, gdyż istnieje dostatecznie dużo kościołów. Hierarcha w swym dekrecie podkreślił również, że osoby żyjące ze sobą bez ślubu nie powinny przystępować do Eucharystii. Duchownym nakazał ponadto ubieranie stosownych szat liturgicznych przed uczestnictwem we Mszach świętych.    

Źródło: pmldaily.com za: Pch24

Get involved!

Comments

No comments yet