„STOP Komunii Świętej na rękę!”. Ruszyła kampania w obronie czci Najświętszego Sakramentu

Komunikat prasowy Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej
im. Księdza Piotra Skargi z 1 X 2020 r.
w sprawie rozpoczęcia akcji informacyjnej
„STOP Komunii Świętej na rękę!”

1 października br. Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi rozpoczęło akcję informacyjną „STOP Komunii Świętej na rękę!”, adresowaną do wiernych Kościoła katolickiego, ukazującą zaniepokojenie świeckich środowisk katolickich praktyką udzielania Wiernym Kościoła katolickiego Komunii Świętej na rękę.

Akcja Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, skierowana do sumień i umysłów wiernych została zainicjowana z troski świeckich środowisk katolickich o oddawanie należnej czci Panu Jezusowi w Najświętszym Sakramencie.

Liczne głosy sympatyków i przyjaciół Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi skłoniły nasze Stowarzyszenie do umieszczenia w wybranych dużych miastach naszego kraju banerów „STOP Komunii Świętej na rękę!” oraz do przygotowania broszury pt. „W tej Hostyi jest Bóg żywy”, zawierającej dokładne wyjaśnienia powodów, dla których podawanie Komunii Świętej na rękę jest niebezpieczne i nieuzasadnione ze względów religijnych oraz sanitarnych.

Udzielanie wiernym Komunii Świętej w Najświętszej Postaci Eucharystycznej Ciała Chrystusa na rękę miało wprawdzie miejsce w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, ale dochowywano wszelkich zasad, które pozwalały na ochronę każdego okrucha Hostii przed zgubieniem i profanacją. Wówczas zarówno wierni, jak i kapłani dokonywali puryfikacji (obmycia) dłoni przed oraz po dotknięciu Komunii Świętej. Takie postępowanie miało na celu ustrzeżenie każdego okrucha, będącego Ciałem Chrystusa, przed niezamierzoną oraz zamierzoną profanacją. Rozwój świętej liturgii a także pogłębiająca się cześć do Najświętszego Sakramentu w ciągu wieków sprawiły, iż wypracowano i przyjęto w Kościele Katolickim praktykę, która w sposób dotychczas najpełniejszy łączy w sobie najwyższą cześć do Najświętszego Sakramentu, wyrażającą się w postawie klęczącej (przyjmowanej podczas adoracji), z troską o każdą najmniejszą nawet cząstkę Ciała Pańskiego przyjmowanego do ust w asyście ministranta trzymającego patenę.

Przeciwnie zaś do tej praktyki, rozwinęła się w ostatnich dziesięcioleciach – zwłaszcza na Zachodzie – praktyka udzielania Komunii Świętej na rękę, która stopniowo z formy warunkowo dopuszczonej w niektórych miejscach, stała się w ostatnim czasie w wielu miejscach obligatoryjną. Forma ta, jak pokazuje wieloletnie już doświadczenie krajów zachodnich, przyczynia się do masowej już utraty wiary w realną obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie oraz licznych nadużyć i profanacji. O przypadkach niegodnego traktowania Hostii oraz o profanacji Ciała Chrystusa piszemy w broszurze „W tej Hostyi jest Bóg żywy”. W tej publikacji opisujemy również znane z ostatnich lat Cuda Eucharystyczne, potwierdzające, że w każdym okruchu Najświętszego Sakramentu jest obecny sam Pan Jezus.

Odnosząc się do praktyki podawania ze względów sanitarnych Komunii Świętej na rękę uważamy, że Hostia podawana przez Kapłana bezpośrednio do ust  jest mniej narażona na zetknięcie się z ewentualnymi zanieczyszczeniami ponieważ nie dochodzi do styczności z ręką wiernego przyjmującego Najświętszy Sakrament. Sposób podawania Komunii Świętej do ust jako bezpieczniejszy dla wiernych uznała m.in. grupa 21 lekarzy z Austrii oraz Stowarzyszenie Lekarzy Katolickich we Włoszech. 27 lekarzy różnych specjalizacji z Niemiec wskazuje również, że udzielanie Komunii Świętej na rękę wcale nie jest żadną bezpieczniejszą alternatywą dla Komunii Świętej udzielanej do ust.

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, kierując się troską o oddawanie należytej czci Najświętszemu Sakramentowi, zachęca wiernych do włączenia się w akcję „STOP Komunii Świętej na rękę!” i zapoznanie się z szerszymi  informacjami, które można znaleźć na specjalnie dedykowanej akcji „STOP Komunii Świętej na rękę!” stronie internetowej „Ciało Chrystusa”. W załączeniu przesyłamy:

1)      link do strony „Ciało Chrystusa”. (https://CialoChrystusa.com );

2)      Broszurę „W tej Hostyi jest Bóg żywy” w pliku pdf;

3)      Grafikę – wizualizację banerów umieszczonych od 1 października br. w wybranych miastach w Polsce.

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi

Kontakt e-mailowy: informacja@piotrskarga.pl

Kontakt telefoniczny: 691 – 608 – 603

Dodaj komentarz