OŚWIADCZENIE ABP.VIGANÒ o przekazaniu suwerenności WHO w zakresie zarządzania kryzysami zdrowotnymi

W najbliższych dniach państwa należące do Światowej Organizacji Zdrowia będą głosować nad rezolucjami dotyczącymi zarządzania pandemiami przez WHO. Rezolucje te przekażą suwerenność w zakresie zdrowia obywateli ponadnarodowemu organowi, który jest w dużej mierze finansowany przez przemysł farmaceutyczny oraz Fundację Billa i Melindy Gatesów. Jeśli rezolucje te zostaną przyjęte większością głosów, WHO będzie miała wyłączną władzę międzynarodową w przypadku pandemii, aby narzucić wszystkie zasady, w tym kwarantanny, blokady, obowiązkowe szczepienia i paszporty szczepionkowe. Należy również pamiętać, że organizacja ta korzysta z immunitetu, a zatem jej członkowie nie mogą być sądzeni ani skazani, jeśli popełnią przestępstwo. Niewybieralni technokraci paradoksalnie będą mieli większą władzę niż ta, którą obywatele przyznają swoim przedstawicielom w demokratycznym głosowaniu.

Biorąc pod uwagę, że oddanie suwerenności jest uznawane przez prawo każdego narodu za przestępstwo zdrady stanu, a parlamenty nie mogą stanowić prawa wbrew interesom narodu, a tym bardziej naruszać naturalnych wolności i praw podstawowych obywateli, których reprezentują, Myślę, że nie umknie niczyjej uwadze, że ta próba zawłaszczenia przez WHO władzy, która właściwie należy do poszczególnych Narodów, ma na celu utrudnienie jakiegokolwiek sprzeciwu wobec Agendy 2030, która w dziedzinie opieki zdrowotnej ma na celu również drastyczne ograniczenie usług medycznych i szpitalnych, prywatyzację służby zdrowia oraz zapobieganie chorobom za pomocą szczepionek.

Psycho-pandemia wykazała zniewolenie rządzących, systemu politycznego, mediów, sądownictwa, całego przemysłu medycznego, a nawet samej Stolicy Apostolskiej, przez dyktat grupy funkcjonariuszy podmiotu ponadnarodowego, który ma rażący konflikt interesów. Dopiero teraz dostrzega się katastrofalne skutki uboczne eksperymentalnego serum mRNA, podczas gdy wielu słusznie oczekuje, że osoby odpowiedzialne za te decyzje powinny zostać pociągnięte do odpowiedzialności przed niezawisłym sądem.

Dlatego co najmniej absurdalne wydaje się dążenie do przyznania wiążących uprawnień decyzyjnych WHO, podczas gdy w zarządzaniu ostatnią pandemią i kampanią szczepionkową WHO wyrządziła największe szkody, jeśli chodzi o liczbę ofiar śmiertelnych i pacjentów, którzy doznali trwałego uszczerbku na zdrowiu. Oprócz bezkarności, jaką WHO cieszyła się za popełnione przestępstwa dzięki milczeniu mediów głównego nurtu, ma ona także całkowitą swobodę decydowania o tym, jak reagować na nadchodzące sytuacje kryzysowe, które są oczywiście planowane przez lobby farmaceutyczne. Marginalizacja personelu medycznego, który odwołuje się do Przysięgi Hipokratesa, może stać się normą, za pomocą której eliminuje się każdy głos sprzeciwu.

W tym kontekście znamienne jest, że kraje sprzeciwiające się Nowemu Porządkowi Świata – takie jak Rosja i Brazylia – są świadome bardzo poważnych konsekwencji, jakie pociągnęłaby za sobą ratyfikacja tych rezolucji, i z tego powodu sprzeciwiają się ich zatwierdzeniu. Podczas swojej kadencji prezydent Trump również wysłał jednoznaczny sygnał, wstrzymując finansowanie WHO ze skarbu USA. Był to jeden z powodów, dla których głębokie państwo zablokowało jego reelekcję w 2020 roku, popierając skompromitowaną i skorumpowaną osobę, której syn Hunter jest zaangażowany w finansowanie amerykańskich biolabów na Ukrainie.

Dlatego wyrażam pełne poparcie dla obywateli – zwłaszcza naukowców, lekarzy i ekspertów prawnych – którzy potępiają to zagrożenie dla suwerenności narodowej przystępujących Narodów i proszą o rzucenie światła na wydarzenia z przeszłości oraz na konsekwencje, jakie decyzje WHO spowodowały dla zdrowia ludności świata. Zachęcam głowy państw i przywódców rządów, którzy zostaną wezwani do wyrażenia opinii na temat ratyfikacji tych rezolucji, aby je odrzucili, ponieważ są one sprzeczne ze wspólnym dobrem i mają na celu przeprowadzenie globalnego zamachu stanu, który WHO i WEF od lat planują pod nazwami Agenda 2030 i Wielki Reset. Globalne zarządzanie zdrowiem jest jednym z podstawowych elementów Nowego Porządku Świata, co zostało jasno stwierdzone przez autorytatywnych ekspertów, którzy nie są skompromitowani z tym systemem, i jako takie musi zostać odrzucone i przeciwstawione. Logika kontroli, zysku i masowej patologizacji musi zostać zastąpiona polityką zdrowia publicznego, której głównym celem jest zdrowie obywateli i ochrona ich niezbywalnych praw.

Stolica Apostolska – która od roku jest Stałym Obserwatorem przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, a także przy WHO – ma obowiązek potwierdzić prawo jednostek do akceptacji lub odmowy leczenia, zwłaszcza w obliczu konkretnego niebezpieczeństwa wystąpienia niepożądanych skutków, które są jeszcze częściowo nieznane, w wyniku tej eksperymentalnej terapii genetycznej. I jeśli do tej pory Bergoglio i jego kabała pobłażali urojeniom Gatesa, Schwaba i Sorosa, nadszedł czas, aby Kościół katolicki stanął w obronie najsłabszych, bezbronnych nienarodzonych, dzieci i osób starszych, a także tych, którzy byli szantażowani przez cynizm biznesmenów i spiskowców, aby zmusić ich do zaszczepienia się surowicą skażoną liniami komórek abortowanego płodu. Obecne konspiracyjne milczenie Watykanu, po jego pospiesznych wypowiedziach na początku pandemii i haniebnym poparciu dla BigPharma, będzie przypisane potępieniu rzymskiego Sanhedrynu, który stał się współwinny zbrodni przeciwko Bogu i człowiekowi. Nigdy w całej historii Hierarchia nie prostytuowała się wobec władzy doczesnej w tak służalczy i wstrętny sposób. Módlmy się, aby niektórzy biskupi znaleźli odwagę, by zdystansować się od kolaboranckiej linii Bergoglio i znaleźć słowa, które otworzą oczy tym dobrym ludziom, którzy do tej pory dali się zwieść globalistycznej propagandzie.

+ Carlo Maria Viganò, Arcybiskup

May 21, 2022

Za:https://www.marcotosatti.com/2022/05/21/vigano-and-the-attempted-world-health-dictatorship-through-who/

Dodaj komentarz