„Nie nawracajcie się i nie wierzcie w Ewangelię” – przesłanie Abp. Rysia (video)

Abp Ryś kluczy w sprawie nowego klucza wykładu wiary katolickiej, który wyklucza nawracanie.

Całą tą mętną wypowiedź przeciętnie uczęszczający na Mszę św. katolik potrafi bez trudu zakwestionować, jako głoszenie Ewangelii na opak.

Każdy pamięta NAWOŁYWANIE Jana Chrzciciela: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Słowa te wykrzykiwane były do ludzi nie ochrzczonych, były zatem czynnym nawracaniem, o którym nieco pogardliwie wyraża się bp. Ryś.

Czy słowa św. Jana Ewangelisty: ” 14,6 Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.” czy ostrzeżenie św. Mateusza ewangelisty: ” 10,33 Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. „

Nauka ta poparta została uroczystym nauczaniem Kościoła. Poza Kościołem nie ma zbawienia – Bonifacy VIII ogłosił dnia 18 listopada 1302 bullę „Unam Sanctam”, w które zawarte jest twierdzenie, że poza Kościołem nie ma zbawienia. Nauka ta formułowana była już od III w. W naszych Czasach potwierdził ją m.in. papież Pius IX: ” Poza apostolskim, rzymskim Kościołem nikt nie może być zbawiony. ” – mowa konsystorialna Singulari quadam z 1854 roku.*

Jacek Biel

Polecamy źródło* opracowania – jeden z numerów starej Frondy [38] w wolnym dostępie.

Dodaj komentarz