Nie chodzi o łacinę – ks. Gommar A. DePauw

Odszczepieństwem jest odrzucać uroczyste i zatwierdzone obrzędy Kościelne.

Kazanie ks. Gommara DePauwa z 1997 roku, w którym odpowiada on na zarzuty, jakoby tradycjonalistom – nazywanym pogardliwie „prawicowymi ekstremistami” – chodziło jedynie o przywrócenie łaciny. Ksiądz Gommar DePauw urodził się w Stekene w Belgii. Wstąpił do seminarium w Gandawie. W czasie II Wojny Światowej służył jako medyk i trafił do niewoli pod Dunkierką w 1940. Po ucieczce z obozu jenieckiego wrócił do seminarium i przyjął święcenia kapłańskie w 1942 roku. Służył jako kapelan w I Dywizji Pancernej gen. Maczka. W 1953 otrzymał doktorat z prawa kanonicznego. Był wykładowcą w seminarium Góry św. Marii w USA. Podczas II Soboru Watykańskiego został ustanowiony doradcą teologicznym. Popadł w konflikt z kardynałem Shehanem z powodu różnic w interpretacji postanowień soboru dot. liturgii. W 1965 założył Katolicki Ruch Tradycjonalistyczny (CTM). W 1968 roku założył Kaplicę Ave Maria w Westbury w stanie Long Island, gdzie pozostał aż do śmierci. Zapraszamy też do obejrzenia filmu „Dlaczego msza łacińska” z ks. Gommarem: https://www.youtube.com/watch?v=qVCNc…

Dodaj komentarz