W Gościkowie-Paradyżu ustanowiono Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni Powołań KapłańskichDecyzją biskupa zielonogórsko-gorzowskiego w Gościkowie-Paradyżu, dawnym zespole klasztornym opactwa cysterskiego, kościół rektoralny Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego został ustanowiony z dniem 15 sierpnia Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni Powołań Kapłańskich. Funkcjonujące w pocysterskim kompleksie seminarium duchowne, ze względu na remont, zostanie przeniesione od nowego roku akademickiego do budynków Instytutu Biskupa Wilhelma Pluty w Gorzowie.              

Jak czytamy w portalu gorzowwielkopolski.naszemiasto.pl od października to właśnie w Gorzowie a nie jak dotąd w Gościkowie-Paradyżu klerycy będą się przygotowywać do posługi kapłańskiej. A niestety pozostało ich bardzo niewielu. Co ciekawe wrócą do Gorzowa po … 60 latach przerwy:              

,,(…)W Gorzowie seminarium istniało do 1960 r. Mieściło się ono przy ul. Łokietka 16-18, a więc naprzeciwko kamienicy, w której do niedawna mieściła się Księgarnia św. Antoniego. Jak pisał Juliusz Sikorski w naukowym opracowaniu o gorzowskim seminarium, pierwszy nabór do rozpoczynającej działalność 1 września 1946 r. placówki, zakończył się przyjęciem 80 osób”.           

Właśnie trwa nabór do seminarium, ale jego przyszłość nie wygląda optymistycznie, z roku na rok bowiem, liczba chętnych do posługi kapłańskiej lawinowo w regionie spada. Jak podaje portal gazetalubuska.pl według danych rocznika statystycznego polskiego Kościoła: ,,(…)w 2018 roku w (…) diecezji było 28 kleryków, dwa lata wcześniej było ich 53, a w 2014 – 58. Teraz będzie ich, podkreślmy, zaledwie kilkunastu. W porównywalnych (…) diecezjach warszawsko-praskiej czy siedleckiej, kleryków jest ponad dwa razy więcej”.              

Patrząc na znaczny trend spadkowy naborów, chętnych do rozpoczęcia nauki na pierwszym roku może być tylko kilku. Łącznie więc wszystkich kleryków w seminarium będzie rzeczywiście kilkunastu. Nie zdziwi więc decyzja biskupa zielonogórsko-gorzowskiego, Tadeusza Lityńskiego o ustanowieniu w Paradyżu Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni Powołań Kapłańskich, szczególnie, że sytuacja z obsadzeniem 270 parafii diecezji jest mało powiedzieć dramatyczna.

Jak czytamy w portalu gazetalubuska.pl:                    

,,W ostatnich latach święcenia kapłańskie udzielane były kilku alumnom (w tym roku – pięciu). Za rok do święceń przystąpi pewnie… jeden.


Sytuacja robi się dramatyczna, bo parafii w diecezji jest 270, a kapłanów w nich pracujących nie ma nawet 500. Średnia wieku księży wciąż rośnie, a w ostatnich 12 miesiącach zmarło 13 kapłanów (tylu doliczyliśmy się na podstawie komunikatów kurii)”.                     

Portal zachod.pl zamieścił pełną treść komunikatu wydanego w sprawie ustanowienia Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni Powołań Kapłańskich w Paradyżu przez biskupa Tadeusza Lityńskiego.           

          
Opracowanie BC 


Na podstawie zachod.pl,  gorzowwielkopolski.naszemiasto.pl,  gazetalubuska.plhttps://www.zachod.pl/213854/w-paradyzu-sanktuarium-seminarium-do-gorzowa/

https://gazetalubuska.pl/klerycy-wracaja-do-gorzowa-seminarium-w-gorzowie-bylo-do-1961-r/ar/c11-15128415

https://gorzowwielkopolski.naszemiasto.pl/przyszli-ksieza-beda-teraz-uczyc-sie-w-gorzowie-po-60/ar/c15-7841546

Obraz https://pl.wikipedia.org/wiki/Opactwo_cysters%C3%B3w_w_Go%C5%9Bcikowie-Parady%C5%BCu

Get involved!

Comments

No comments yet