Zambrów zwycięzcą tegorocznego rankingu miast o najniższych kosztach usług komunalnych

Firma Curulis – Doradztwo Samorządowe, opublikowała ranking wydatków mieszkańców na usługi komunalne w 2020 r.

Zestawienie oparto o oszacowanie rocznych kosztów, jakie obciążają statystyczną rodzinę w pięciu obszarach:

  • zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
  • odbiór odpadów komunalnych
  • podatek od nieruchomości
  • ,komunikacja publiczna
  • strefy płatnego parkowania

To trzecia edycja rankingu, w której przeanalizowano koszty w 339 miastach.

Na pierwszym miejscu w tegorocznym rankingu uplasował się Zambrów z rocznymi wydatkami na usługi komunalne w wysokości 1611 zł. Druga pozycję zajęły Kozienice (1734 zł). Na miejscu trzecim uplasowała się Rawa Mazowiecka. Tegoroczne zestawienie zamyka miasto Choszczno, odnotowując wzrost wydatków aż o 28,95% (do 4.926 zł).

Wśród wymienionych kategorii usług komunalnych, przeciętna 4-osobowa rodzina mieszkająca w mieście powiatowym, w 2020 r. najwięcej wyda na wodę i ścieki (43,21%), następnie na odbiór odpadów komunalnych (26,87%) oraz komunikację publiczną (26,62%). Opłata parkingowa i podatek od nieruchomości stanowią jedynie niewielki odsetek wszystkich kosztów.

Roczne koszty w związku z dostawą wody i odbiorem ścieków wynoszą średnio 1.479 zł, natomiast za odbiór odpadów komunalnych rodzina poniesie w 2020 r. wydatek rzędu 920 zł.

Oprac. Es.

Dodaj komentarz