Zakończenie budowy białostockiego węzła Porosły jednak kierowcy muszą jeszcze poczekać

W poniedziałek, 14 grudnia, nastąpi zakończenie budowy węzła drogowego w Porosłach będącego wlotem do Białegostoku. Później rozpoczną się procedury polegające na technicznym odbiorze inwestycji oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Do czasu zakończenia tych procedur kierowców będzie obowiązywała tymczasowa organizacja ruchu, tak jak dotychczas. 

Węzeł Porosły to połączenie ekspresowej ósemki z trasą generalską w Białymstoku. Jego budowa rozpoczęła się na początku 2019 roku. Termin zakończenia wyznaczono na 14 grudnia 2020 roku.

– Od 15 grudnia rozpoczną się konieczne procedury związane z końcowym odbiorem technicznym oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Dopiero po ich zakończeniu będzie można puścić tamtędy ruch, na razie kierowcy będą nadal korzystać z objazdów

– wyjaśnia zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński.

W ramach inwestycji przebudowana została droga krajowa nr 8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły oraz droga wojewódzka 676 na odcinku od skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku do węzła Porosły.

Wybudowano około 10 km dróg w tym: 1,7 km drogi wojewódzkiej, 1,87 km drogi krajowej, 5,49 km dróg dojazdowych, 1,54 km łącznic. Wykonano jezdnie główne, drogi serwisowe, drogi rowerowe, chodniki, zieleńce, oświetlenie, kanalizację deszczową, sieć teletechniczną, sieć energetyczną, przebudowę sieci wodociągowej oraz sanitarnej.

Powstało 5 obiektów inżynierskich: estakada w ciągu DK 8 (Porosły), wiadukt drogowy na skrzyżowaniu DK 8 i DW 676, estakada w ciągu DW 676 (Al. Jana Pawła II) na skrzyżowaniu z ul. Elewatorską, wiadukt drogowy na skrzyżowaniu DW 676 (Al. Jana Pawła II) i linii kolejowej Białystok – Bartoszyce, wiadukt drogowy (druga jezdnia) nad linią kolejową Białystok – Bartoszyce w ciągu DK 8 (Gen. F. Kleeberga).

Węzeł Porosły to jedna z najważniejszych i najdroższych inwestycji w Białymstoku. Jest połączeniem Trasy Generalskiej, Trasy Niepodległości i ekspresówki z kierunku Warszawy.

Koszt budowy wyniósł ponad 252 mln zł. Na realizację tej inwestycji Miasto otrzymało unijną dotację w wysokości 205 mln zł.

Oprac. Es.

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz