W przyszłym roku rozpocznie się budowa Rail Baltica w Ełku

W przyszłym roku rozpocznie się przebudowa ełckiej stacji PKP w ramach I etapu budowy Rail Baltica.

Istniejące trzy perony zostaną podwyższone i poszerzone. Pasażerowie będą mogli skorzystać z nowych wiat, ławek, tablic informacyjnych. Pojawi się też tunel łączący os. Zatorze z centrum miasta oraz udogodnienia dla osób niepełnosprawnych oraz niewidomych.  O tę inwestycję samorząd Ełku zabiegał już od 2008 r.

Przebudowa stacji w Ełku jest pierwszym etapem modernizacji międzynarodowej trasy Rail Baltica na odcinku Białystok – Ełk.

Zakres I etapu inwestycji obejmuje m.in. poszerzenie i podwyższenie istniejących trzech peronów. Dostosowane one zostaną do wysokości pociągów. Pojawią się także wiaty z ławeczkami, z których będą mogli skorzystać pasażerowie.

Dostępne będą nowe tablice informacyjne z rozkładami jazdy, a także ułatwienia dla osób niepełnosprawnych oraz niewidzących lub słabowidzących. Pojawią się widny na każdym peronie, ścieżki naprowadzające oraz oznaczenia w języku Braille’a. Komunikaty nadawane będą z kolei z nowego nagłośnienia.

Wybudowany zostanie także 110 metrowe przejście podziemne – tunel łączący osiedle Zatorze z centrum miasta. Aktualnie mamy dwa tunele (przejścia podziemne), tj. jeden biegnący od stacji do stacji wąskotorowej oraz drugi prowadzący do peronów. Dzięki inwestycji powstanie jedno wspólne, szersze i wyższe przejście.

Pociągi mają jeździły ok. 200 km/h. Oznacza to, że przejazd przez Ełk do granic państwa będzie możliwy w niecałe 3 godziny.

Inwestycja (I etap) będzie realizowana w latach 2021-2023.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły już przetarg na modernizację peronów, torów, budowę nowego przejścia podziemnego. Inwestycja współfinansowana jest ze środków unijnych, instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

Kolejne etapy inwestycji

Cała inwestycja (kolejne etapy) budowy Rail Baltica przewidziana w Ełku obejmuje również budowę nad ulicą Towarową wiaduktu kolejowego, dzięki któremu ruch pojazdów będzie odbywał się górą. Nowy poszerzony wiadukt wraz z przejściem dla pieszych  ma też powstać nad ulicą Dąbrowskiego.

Planowana jest również przebudowa mostu kolejowego nad rzeką Ełk. W naszym mieście ma powstać lokalne centrum sterowania. Przeprowadzona będzie też wymiana torów, sieci trakcyjnej i rozjazdów.

Szacowany łączny koszt prac w Ełku to kwota 700 mln zł.

Ełcki samorząd zabiegał o tę inwestycję od 12 lat

Ełcki samorząd od wielu lat aktywnie angażuje się w określenie przebiegu trasy Rail Baltica oraz planowanych w jej zakresie inwestycji. Z inicjatywy prezydenta Ełku Tomasza Andrukiewicza już w 2008 r. doszło do spotkania w sprawie korytarzy komunikacyjnych Via Baltica i Rail Baltica.

Uczestniczyli w nim Posłowie do Parlamentu Europejskiego, Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej oraz przedstawiciele wszystkich szczebli samorządów Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Podpisany został wówczas list inwencyjny skierowany do Prezesa Rady Ministrów, ministrów odpowiedzialnych za infrastrukturę i środowisko, posłów i senatorów oraz samorządów regionalnych i lokalnych w celu podkreślenia jednolitego stanowiska i podjęcia wskazanych w stanowisku działań.

Realizacja tej inwestycji przyniesie korzyści zarówno pasażerom, mieszkańcom, miastu oraz całemu regionowi.

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz