W Czyżewie przebudowywane są kolejne ulice

Dzieje się na ulicach Czyżewa. Obecnie trwają intensywne prace przy budowie ul. Apoznańskich i ul. Jaśminowej.

W ramach inwestycji założono: budowę nawierzchni jezdni bitumicznej o łącznej dł. 512 m i szer. 6,00 m, ciągu pieszo–rowerowego o szer. 3,00 m, zjazdów, oświetlenia ulicznego, odwodnienia, kanału technologicznego oraz kanału sanitarnego. Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wody zostanie wykonana w granicach pasa drogowego ulicy Jaśminowej i Apoznańskich.

Pracami na tej inwestycji zajmuje się Inżyniera Lądowa Bracia Jurczuk s.c. Całkowita wartość zadania wynosi 2 842 436,80 zł, w tym ul. Apoznańskich 896 164,58 zł, a ul. Jaśminowa 1 946 272,22 zł. Gmina Czyżew pozyskała dofinansowania na zadanie z Funduszu Dróg Samorządowych o wartości 973 967,73 zł oraz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w kwocie 332 680,85 zł.  

Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres robót od dnia podpisania umowy (02.09.2019r.) do dnia 30.10.2020r.

Źródło: wzasiegu.pl

foto: UM Czyżew

Dodaj komentarz