Trwa likwidacja rur napowietrznych w Elblągu. EPEC unowocześnia sieć ciepłowniczą

Z krajobrazu Elbląga znikają kolejne estakady rur napowietrznych. Tym razem zlikwidowane zostaną te znajdujące się przy ul. Królewieckiej.

Celem modernizacji sieci ciepłowniczej w Elblągu jest jej unowocześnienie oraz ograniczenie strat ciepła. Poza tym usunięcie rur napowietrznych, w tym estakad, na poprawić estetykę miasta. Tegoroczna modernizacja sieci ciepłowniczej w Elblągu zakończy projekt, w ramach którego unowocześnionych zostanie łącznie prawie 7 kilometrów sieci. Po likwidacji rur napowietrznych znajdujących się przy ul. Królewieckiej pozostaną jeszcze dwa odcinki rur, zlokalizowanych na terenie Jednostki Wojskowej. One także poddane zostaną modernizacji.

Prace polegające na likwidacji rur napowietrznych prowadzone już były przy ul. Legionów. W ramach prowadzonych prac wymienionych będzie około 890 metrów kanałowych sieci ciepłowniczych na sieci preizolowane. Prace w obrębie sieci ciepłowniczych prowadzone są w ramach drugiego etapu projektu “Modernizacja sieci ciepłowniczych w Elblągu”. Projekt jest współfinansowany z funduszy unijnych.

Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec października. EPEC zapewnia, że w czasie prowadzenia modernizacji nie będzie przerw w dostawie ciepła. Mogą jednak wystąpić krótkotrwałe wyłączenia spowodowane pracami technicznymi.

Dodaj komentarz