Projekcje filmów dla niewidomych

Specjalne projekcje filmów dla niewidomych i słabo widzących są organizowane przez Mediatekę Góra Mediów i fundację „Szansa dla Niewidomych”.     

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze nie tylko prowadzi udostępnianie zbiorów, których posiada ponad 500 tysięcy, ale organizuje również wiele ciekawych wydarzeń kulturalnych.

„Od ponad 50 lat odbywają się „Czwartki Lubuskie”, na których gościli prawie wszyscy znani w polskiej literaturze współczesnej pisarze. W ostatnich latach większość spotkań czwartkowych poświęcona jest promocji książek miejscowych autorów. Imprezą z wieloletnimi tradycjami, odbywającą się w Bibliotece Wojewódzkiej jest również konkurs Wawrzyny Lubuskie. Corocznie podczas uroczystej gali nagradzani są lubuscy autorzy najlepszych książek literackich i naukowych o tematyce regionalnej, a od roku 2013 również dziennikarze prasy, radia, telewizji czy mediów internetowych za swój dorobek zawodowy.      

Biblioteka jest organizatorem cyklu spotkań w ramach „Zielonogórskiego Salonu Poezji” oraz „Czytelni Dramatu” w których gościli m.in. Irena Jun, Leszek Długosz, Andrzej Seweryn, Grażyna Wolszczak, Piotr Machalica, Jan Peszek, Anna Seniuk, Zdzisław Wardejn, Wojciech Komasa, Agnieszka Mandat, Marzena Wieczorek.      

Biblioteka Wojewódzka ma również swoją oficynę wydawniczą – „Pro Libris”. Działa ona od 1996 roku. Wydaje publikacje (w większości literatura piękna) autorów lubuskich, w tym nagrodzonych Lubuskim Wawrzynem Literackimkwartalnik literacko-kulturalny „Pro Libris” oraz pismo branżowe „Bibliotekarz Lubuski”.      

Na uwagę zasługują również organizowane przez bibliotekę  seanse filmowe z audiodeskrypcją dla osób niewidomych i słabo widzących, które nie tylko są ciekawym urozmaiceniem czasu, ale co najważniejsze dają sposobność spotkania i wspólnego przebywania z innymi osobami, nie tylko niepełnosprawnymi.      

Dzięki audiodeskrypcji, czyli dodatkowej ścieżce dźwiękowej pomiędzy dialogami, na której znajduje się szczegółowy opis sceny, mogą lepiej wyobrazić sobie akcję filmu, grę aktorów, ich kostiumy i wygląd oraz scenografię.       

Seanse filmowe z audiodeskrypcją są organizowane dla osób z niepełnosprawnością wzroku cyklicznie przy współudziale fundacji „Szansa dla Niewidomych”. Mają charakter otwarty, pokazy są bezpłatne i przyjść może na nie każdy.       

Na podstawie gorzow.tvp.pl 

https://gorzow.tvp.pl/46946883/mediateka-gora-mediow-aktywizuje-osoby-niewidome

Oprac. BC

Obraz Free-Photos z Pixabay

Dodaj komentarz