Międzynarodowe badania naukowe w Bydgoszczy. Rusza projekt eNeuron

Miasto Bydgoszcz wspólnie z Enea Operator oraz Instytutem Energetyki weźmie udział w projekcie badawczym „eNeuron: greEN Energy hUbs for local integRated energy cOmmunities optimizatioN”. Udział w projekcie umożliwi Miastu, poprzez wymianę doświadczeń, kreowanie przyszłych systemowych rozwiązań z zakresu energetyki rozproszonej, które mają szanse zostać zastosowane w skali całego kraju.

Celem eNeuron jest opracowanie innowacyjnych narzędzi do optymalizacji procesu projektowania i funkcjonowania lokalnych systemów energetycznych, których głównym zadaniem będzie efektywna integracja rozproszonych źródeł energii.
 
Realizacja projektu rozpoczęła się w listopadzie i potrwa cztery lata. Wartość prac całego projektu wyceniono na ponad 6,3 mln euro. Poziom dofinansowania w przypadku Bydgoszczy wynosi blisko 150 tys. euro.  Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu Horyzont 2020 – ramowego programu Komisji Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji.
 
Obok polskich podmiotów, Enei Operator, Instytutu Energetyki i Miasta Bydgoszcz, w projekt zaangażowane są ośrodki naukowe z Włoch, Hiszpanii, Niemiec, Portugalii, Irlandii i Norwegii. W realizacji projektu „eNeuron – badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych” udział weźmie siedemnaście instytucji naukowych i podmiotów gospodarczych z siedmiu europejskich krajów.
 
Współpraca przedsiębiorstw sektora energetycznego z przedstawicielami środowiska naukowego oraz samorządami  pozwala na wymianę doświadczeń oraz inicjację nowych przedsięwzięć, które będą stanowiły nową wartość dodaną do obecnego systemu energetycznego.   

Zadaniem wszystkich uczestników projektu eNeuron jest promowanie koncepcji Energy Hub, jako modelu sterowania oraz zarządzania rozproszonymi źródłami energii zintegrowanymi systemowo w celu optymalizacji ich działania. Koncepcja Energy Hub skierowana jest do lokalnych prosumentów: gospodarstw domowych, podmiotów komercyjnych i przemysłowych. Skorzystają oni na obniżeniu kosztów przy jednoczesnym wykorzystaniu lokalnych, niskoemisyjnych źródeł energii. Energy Hub ma zapewniać skuteczne, ekonomiczne i zrównoważone rozwiązania, zarówno w zakresie krótko, jak i długoterminowych umów.
 
W założeniu projekt eNeuron ma przynieść liczne korzyści, także potencjalnym podmiotom zainteresowanym wdrożeniem takich systemów, w tym m.in. operatorom sieci dystrybucyjnych i lokalnym społecznościom. Rola Enei Operator w projekcie eNeuron jest wieloaspektowa. Obejmuje wsparcie merytoryczne w zakresie procesów kodowania, kontroli i monitorowania sieci oraz integracji odnawialnych źródeł energii oraz technologii magazynowania energii w sieciach dystrybucyjnych.
 
W ramach projektu zostaną zakupione specjalistyczne urządzenia oraz oprogramowanie, które pozwoli na zmodelowanie sieci, przepływów energii i profili zapotrzebowania. Częścią projektu jest też udział w ocenach technicznych i ekonomicznych koncepcji projektu, a także opracowaniu zaleceń regulacyjnych – ocenia Mateusz Buza z Zespołu ds. Zarządzania Energią , który będzie koordynował wdrażanie projektu ze strony Miasta Bydgoszcz.

  • źródło: komunikat UM Bydgoszcz opublikowany 2020-11-23
  • http://www.bydgoszcz.pl/aktualnosci/tresc/miedzynarodowe-badania-naukowe-w-bydgoszczy-rusz/
https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz