Stało się! Pieniądze z 500 Plus zaczęły być teraz odbierane tym rodzicom. Jest oficjalna decyzja [2.05.2020]

Polacy pobierający świadczenie 500 plus i jednocześnie Kindergeld, czyli niemieckie 500 plus, będą otrzymywać mniej pieniędzy.

Niemiecki Federalny Trybunał Finansowy (BFH) z Monachium podjął decyzję, że wypłacane w Niemczech świadczenie na dzieci ma być pomniejszone o sumę świadczenia 500 plus otrzymywanego w Polsce.

Kindergeld to świadczenie, które przysługuje na każde dziecko. Od 1 lipca 2019 roku rodzina w Niemczech otrzymuje 204 euro na pierwsze i drugie dziecko, 210 euro na trzecie i 235 euro na każde kolejne dziecko. Najuboższe rodziny mogą wnioskować też o dodatek do Kindergeld tzw. Kinderzuschlag w maksymalnej kwocie 185 euro miesięcznie.

Jeżeli działalność zawodowa wykonywana jest przez oboje rodziców i to w dwóch różnych krajach pierwszeństwo w wypłacie świadczenia ma to państwo, w którym mieszkają dzieci.

Za: nowiny24,

Dodaj komentarz