Spółdzielnie mieszkaniowe piszą do prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca

Pismo od Porozumienia Spółdzielni Mieszkaniowych w Rzeszowie dotarło właśnie do ratusza. Prezesi spółdzielni proszą w nim prezydenta Tadeusza Ferenca o rozważenie możliwości zmniejszenia opłat, jakie wnoszą do miejskiej kasy.

To m.in. płatności z tytułu podatku od nieruchomości, wywozu nieczystości oraz inne opłaty lokalne.

– Jako spółdzielnie nie zostaliśmy objęci tarczą antykryzysową i nie mamy możliwości pokrycia kosztów, które ponosimy, a które są coraz trudniej ściągalne od mieszkańców w związku z obostrzeniami wprowadzonymi w następstwie stanu epidemicznego w Polsce. Wielu mieszkańców nie wykonuje pracy, nie zarabia, jednocześnie zwracając się do nas z prośbą o zwolnienie z opłat eksploatacyjnych – czytamy w liście do prezydenta.

Za: nowiny24,

Get involved!

Comments

No comments yet