Samorządy walczą o pieniądze utracone w wyniku przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku

W poszukiwaniu zaginionych pieniędzy: samorządy które stały się ofiarą systemu bankowego walczą o ich odnalezienie.

Związek Samorządów Polskich złożył kilka dni temu wniosek do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. Domaga się pełnej refundacji utraconych w wyniku przymusowej restrukturyzacji PBS środków.

Przymusowa restrukturyzacja PBS dotknęła 34 samorządy, które utraciły 43 proc. pieniędzy ulokowanych na kontach bankowych w PBS w Sanoku, łącznie ok. 82 mln złotych. Jedynie klienci indywidualni oraz małe i średnie przedsiębiorstwa odzyskały swoje pieniądze w całości. 57,4 proc. pieniędzy samorządów zostało przeniesionych do Banku Nowego BFG S.A. W przypadku upadłości PBS, jednostki samorządu terytorialnego musiałyby się liczyć z dużo większymi stratami.

Czy wyjaśnianie zaginionych pieniędzy samorządów tzn podatników i mieszkańców zakończy się sentencją z kultowego filmu „Miś” cyt. ” Nie mamy pana płaszcza (państwa pieniędzy) i co nam pan zrobi (państwo zrobicie)”.

Za: nowiny24

Dodaj komentarz