Rozpoczęła działanie nowa placówka aglomeracyjna Straży Granicznej

W czwartek rozpoczęła działanie nowa placówka Straży Granicznej. Placówka funkcjonuje w strukturach Karpackiego Oddziału SG i mieści się w Krakowie. Jest drugą, po Warszawie, tzw. placówką aglomeracyjną.

Rozpoczęcie działania nowej placówki Straży Granicznej w strukturze Karpackiego Oddziału SG jest związane z zarządzeniem Komendanta Głównego Straży Granicznej. Placówka została wyłączona ze struktur funkcjonującej na krakowskim lotnisku placówki SG Kraków-Balice.

Jak przekazała PAP rzecznik prasowa SG por. Agnieszka Golias, nowa placówka obejmuje swoim zasięgiem Kraków oraz powiat krakowski (z wyłączeniem portu lotniczego Kraków-Balice) oraz powiaty: miechowski oraz olkuski.

Z informacji Straży Granicznej wynika, że powstanie placówki jest odpowiedzią na wzrost liczby cudzoziemców przebywających w Polsce. Chodzi o stan obecny i prognozowany, zarówno w obszarze nielegalnej migracji w aglomeracji krakowskiej, jak również plany rozwoju drugiego pod względem wielkości w Polsce portu lotniczego.

„Rozdzielenie zakresu kompetencyjnego oraz obszaru działania pozwoli na efektywniejszą realizację zadań zarówno na obszarze portu lotniczego, jak i na terenie rozwijającej aglomeracji krakowskiej i przyległych powiatów, gdzie występują największe skupiska cudzoziemców” – przekazała Straż Graniczna. Nowa placówka ma pomóc w walce z nielegalną migracją.

„Aglomeracje miejskie dają nie tylko większe szanse znalezienia pracy oraz możliwości zalegalizowania pobytu, ale także – poprzez większą anonimowość – stwarzają warunki do nielegalnego pobytu cudzoziemców i innych nadużyć związanych z pobytem i pracą cudzoziemców w Polsce” – wyjaśnia Straż Graniczna.

Jak zaznaczono, powstanie placówki SG w Krakowie pozwoli na skuteczniejsze rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie przestępczości, którą zajmuje się SG. Docelowo w placówce ma służyć ok. 70 funkcjonariuszy i sześciu pracowników.

Źródło:

Get involved!

Comments

No comments yet