Program „Praca dla Pomorzan”

711 mieszkańców regionu pomorskiego ze wszystkich powiatów województwa skorzysta z okazji do podniesienia swoich kompetencji, zdobycia doświadczenia zawodowego oraz – co za tym idzie – znalezienia pracy. Osoby, które wezmą udział w programie „Praca dla Pomorzan”, mogą skorzystać ze szkoleń, a także spróbować swoich sił w wybranym zawodzie w trakcie płatnego stażu. – informuje portal gp24.pl (https://gp24.pl/praca-dla-pomorzan-program-bedzie-prowadzony-we-wszystkich-powiatach/ar/c1-14813174). Porozumienie w tej sprawie podpisały: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, działający w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego, i 17 powiatowych urzędów pracy z regionu.

Beneficjenci projektu najczęściej korzystali ze szkoleń podnoszących kompetencje, chociaż pewną popularnością cieszą się także dotacje z Urzędu Pracy na założenie własnej działalności. Dzięki temu 48 osób w całym województwie zdecydowało się na otwarcie swojej własnej firmy. W całym regionie niemal 200 osób skorzystało także ze staży szkoleniowych.

Program „Praca dla Pomorzan” ma na celu wspierać aktywizację zawodową osób bezrobotnych poprzez dostosowanie ich kompetencji zawodowych do wymagań współczesnego rynku pracy. Uczestnikami Programu będą w szczególności bezrobotni w wieku 30-50 lat, pochodzący z obszarów wiejskich, bez kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego, których udział w strukturze bezrobocia województwa pomorskiego jest najwyższy. Program jest realizowany w pięciu modułach tematycznych. Jak wyjaśniają twórcy programu, taka forma daje możliwość elastycznego reagowania przez powiatowe urzędy pracy na zróżnicowane problemy lokalnych rynków pracy.


Oprac. ŁC, red. GC

Obraz StartupStockPhotos z Pixabay

Dodaj komentarz