Ponad pół tysiąca wniosków do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Ponad pół tysiąca wniosków o wartości 3 miliardów 200 milionów złotych złożyły podkarpackie samorządy w ramach naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wojewoda Ewa Leniart poinformowała dziś że o wsparcie ubiegają się jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli podkarpackie gminy złożyły 408 wniosków, natomiast powiaty 96.

Jak informuje wojewoda podkarpacki Ewa Leniart w całej Polsce na wsparcie samorządów rząd przeznaczył ponad 6 miliardów złotych. Na Podkarpaciu zainteresowanie programem jest bardzo duże.

– Największy wniosek złożył marszałek województwa na kwotę 132 milionów złotych. Jest to wniosek ukierunkowany na przebudowę komunikacji w części południowo – wschodniej naszego województwa. Kolejny skierowany jest na przebudowę w północno – wschodniej części województwa sieci komunikacyjnej podległej samorządowi województwa.

Samorząd województwa stara się także o pomoc na przebudowę oddziału ortopedii w SW nr 2 oraz oddziału chorób płuc w SW nr1. Wnioski złożyło w sumie 96 powiatów np. ropczycko – sędziszowski, o wartości 100 milionów złotych na budowę łącznika autostrady A4, powiat dębicki liczy na dofinansowanie w wysokości 68 milinów na budowę nowego mostu, a Przemyśl zawnioskował o 50 milionów złotych na budowę krytej pływalni. Spora część ć wniosków dotyczy budowy sieci kanalizacyjnej deszczowej i oczyszczalni ścieków.

Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki – Są wnioski, które z reguły mają problem z pozyskaniem środków finansowych z zewnątrz np. modernizacje domów kultury, ośrodków zdrowia. Są także wnioski związane z zakupem wozów strażackich, czy przebudowa dróg zniszczonych w wyniku powodzi, co w naszym województwie jest sporą częścią środków skierowanych do nas.

Jak informuje wojewoda wnioski zostały już skierowane zostały do kancelarii premiera, jeszcze nie wiadomo kiedy trafia do samorządów, mają być rekompensat za mniejsze wpływy związane z lockdownem. Stolica Podkarpacia w ramach programu stara się o 17 milionów złotych na przebudowę Szpitala Miejskiego oraz 19 milionów na przebudowę zespołu szkolno – przedszkolnego, która umożliwi wykorzystanie przez placówkę energii odnawialnej.

Źródło:TVP 3 Rzeszów-Aktualności

Get involved!

Comments

No comments yet