Pomorscy przedsiębiorcy apelują o ograniczenie wszelkich ryzyk, obciążeń i obowiązków pracodawców, aby mogli oni skoncentrować się na przeciwdziałaniu zagrożeniom i skutecznie chronić swoje firmy oraz pracowników

Jak czytamy w portalu biznes.trojmiasto.pl (https://biznes.trojmiasto.pl/ Pomorski-gospodarczy-sztab-kryzysowy-n143411.html) „Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Pracodawcy Pomorza, Pomorski Związek Pracodawców Lewiatan, Gdański Klub Biznesu, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Kaszubski Związek Pracodawców,Regionalna Izba Przedsiębiorców Norda, Starogardzki Klub Biznesu, Wojewódzkie Zrzeszenie Handlu i Usług oraz Loża Gdańska BCC. Organizacje te wypracowały wspólny apel do władz rządowych i samorządowych”.

Przedsiębiorcy apelują o ograniczenie wszelkich ryzyk, obciążeń i obowiązków pracodawców, aby mogli oni skoncentrować się na przeciwdziałaniu zagrożeniom i skutecznie chronić swoje firmy oraz pracowników. Jednocześnie proszą o powstrzymanie wszelkich planowanych na ten rok zmian legislacyjnych, które mogłyby negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie przedsiębiorstw i ich sytuację finansową.

Kolejne branże wskazują na dramatyczne pogorszenie swojej sytuacji – gastronomiczna, hotelarska, transportowa, turystyczna, rozrywkowa, organizacji eventów, szkoleniowa, produkcji mebli czy odzieży, motoryzacyjna, fryzjersko-kosmetyczna, produkcja spożywcza, IT, automatyka, usługi oparte na świadczeniu ich w siedzibie klienta oraz te, które padają ofiarą nagłego zrywania kontaktów i kłopotów w branżach wcześniej wskazanych, jak również gwałtownego wstrzymywania zleceń przez firmy i instytucje, których kryzys jeszcze nie dotknął.

Wiele firm stanęło obecnie w obliczu poważnego kryzysu czy nawet perspektywy rychłej likwidacji — czytamy w apelu.

Przedsiębiorcy postulują wprowadzenie pakietu osłonowego dla przedsiębiorców odnoszącego się do należności w zakresie płatności podatków i składek ZUS. Powinien on zawierać stosowne ulgi, układy ratalne, możliwości odroczenia terminu płatności składek czy też umorzenia należności w uzasadnionych przypadkach.

Oprac. ŁC

Obraz rottonara z Pixabay

Dodaj komentarz