Podpisano dzisiaj umowę z wykonawcą IV odcinka drogi S1 z Kosztowy do Bielska-Białej

Rys. GDDKiA

Takich informacji chcielibyśmy mieć więcej – choć i tak tempo jest zawrotne w ostatnim czasie, a zmienione formuły postępowań, a przede wszystkim zapewnienia pieniędzy wykonawcom, faktycznie napędzają koniunkturę.

Umowa na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pod nazwą: „Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko – Biała. Odcinek IV Obwodnica Oświęcimia (DK 44 klasy GP)” została podpisana z firmą BUDIMEX 10 lipca 2020 r. Koszt zadania wyniesie 467 674 827,51 zł brutto. Projektanci mogą przystąpić do pracy.

 • Ruszają prace projektowe
 • Szybsza podróż do granicy państwa w Zwardoniu, lotniska w Pyrzowicach i autostrady A1

Zadania dla wykonawcy 

Wykonawca musi zaprojektować i wykonać dwujezdniową drogę krajową klasy GP, obwodnicę Oświęcimia, która przebiegać będzie po nowym śladzie do istniejącej DK44. Zadaniem wykonawcy będzie również: uzyskanie w imieniu i na rzecz GDDKiA wymaganych prawem opinii, uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi. Wszystkie te czynności trzeba wykonać w ciągu 36 miesięcy od daty podpisania umowy. Do czasu budowy nie będą wliczane okresy zimowe, czyli pomiędzy 15 grudnia i 15 marca.

Rys. GDDKiA

Projekt musi uwzględnić zapisy raportu z oceny oddziaływania na dobro światowego dziedzictwa

Szczególnego podejścia wykonawcy wymaga fragment drogi zlokalizowany w sąsiedztwie byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz – Birkenau. W związku z tym został opracowany „Raport z oceny oddziaływania na dobro światowego dziedzictwa – Auschwitz – Birkenau niemiecki, nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945), dla inwestycji pn. „Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej”, w którym szczegółowo opisano genezę specjalnego traktowania tego obszaru, przeprowadzono analizy uwarunkowań lokalizacji i rozwiązań elementów drogi oraz sformułowano zalecenia, które należy ująć na kolejnych etapach przygotowania i realizacji inwestycji.

Raport podlega analizie ekspertów wskazanych przez UNESCO. Wykonawca opracowując projekt budowlany, powinien uwzględnić zapisy zawarte w raporcie i zastosować rozwiązania zgodne z tymi zapisami. Sprawą priorytetową jest bezkonfliktowe funkcjonowanie „dobra światowego dziedzictwa” oraz drogi krajowej.

Budowa obwodnicy Oświęcimia na tle całości zadania: 

Odcinek I: węzeł Kosztowy II (z węzłem) – węzeł Oświęcim (bez węzła), w zakres którego wchodzą:

 • droga ekspresowa o długości 12,865 km
 • obwodnica Bierunia o długości 2,1 km
 • trzy węzły drogowe: Kosztowy II, Lędziny, Bieruń
 • para Miejsc Obsługi Podróżnych o funkcji wypoczynkowo-usługowej: Lędziny Wschód (klasa II) oraz Lędziny Zachód (klasa III)

Dla tego zadania trwa procedura oceny dziewięciu złożonych w postępowaniu przetargowym ofert.

Odcinek II: węzeł Oświęcim (z węzłem) – Dankowice, w zakres którego wchodzą:

 • droga ekspresowa o długości 15,165 km
 • trzy węzły drogowe: Oświęcim, Wola, Brzeszcze

14 maja br. podpisaliśmy umowę na realizację tego zadania z konsorcjum firm PORR S.A. i Mota Engil Central Europe S.A.

Odcinek III: Dankowice – węzeł Suchy Potok (z węzłem), w zakres którego wchodzą:  

 • droga ekspresowa o długości 12,02 km
 • dwa węzły drogowe: Stara Wieś, Suchy Potok
 • para Miejsc Obsługi Podróżnych o funkcji wypoczynkowo-usługowej: Dankowice Zachód (klasa) oraz Dankowice Wschód (klasa III)
 • obwód utrzymania drogowego

19 czerwca br. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożyła Grupa Kapitałowa MIRBUD (konsorcjum firm Mirbud i Kobylarnia). Obecnie trwa kontrola uprzednia postępowania przetargowego, które prowadzi Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Planowany termin podpisania umowy – pierwsza połowa sierpnia br.

Odcinek IV: obwodnica Oświęcimia, w zakres którego wchodzą:

 • droga dwujezdniowa o długości 9,045 km
 • trzy mosty: na Wiśle, Sole i Młynówce oraz wiadukt kolejowy

Lokalizacja obwodnicy obejmie województwa małopolskie i śląskie, powiaty oświęcimski i bieruńsko – lędziński oraz gminy Bojszowy i Oświęcim.

Wszystkie odcinki realizowane będą w formule „Projektuj i buduj”, a docelowo droga S1 będzie mieć 135 km długości. Stanie się ekspresowym połączeniem od granicy państwa w Zwardoniu do lotniska w Pyrzowicach i autostrady A1, ale także ważnym połączeniem międzynarodowym. S1 znajduje się

w VI korytarzu Transeuropejskiej Sieci Transportowej łączącej kraje basenu Morza Bałtyckiego z krajami Europy Południowej. Przebiega w osi priorytetowej TEN-T nr 25 czyli „osi drogowej Gdańsk-Brno/Bratysława-Wiedeń”. Przedłużeniem drogi ekspresowej S1 na południe od granic Polski jest słowacka autostrada D3, relacji Żylina – Skalite.

Kalendarium dla obwodnicy Oświęcimia w ciągu DK44

30 czerwca 2016 r. – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

15 marca 2017 r. – uzgodnienie przez ministra właściwego ds. transportu Programu inwestycji

30 grudnia 2019 r. – ogłoszenie przetargu (obwodnica Oświęcimia w ciągu DK44)

18 maja 2020 – wybór najkorzystniejszej oferty

8 lipca 2020 – zakończenie kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

2020 – 2024 – lata realizacji

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz