Płatność SPLIT PAYMENT do ZUS-u spowoduje zaległość przedsiębiorcy

Zgodnie z ustawą dotyczącą split payment, bank uruchomił każdemu przedsiębiorcy przy firmowym koncie rachunek vat. Mechanizm podzielonej płatności działa w ten sposób, że na konto firmowe trafiają środki za sprzedany towar a naliczony podatek vat wędruje na przypisane do niego konto vat. Środkami z rachunku vat nie można dowolnie dysponować, mogą być przeznaczone tylko na opłacanie podatków budżetowych, akcyzy, podatku vat od importu i cła oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Szeroki zakres możliwości ma na celu zabezpieczenie firm przed utratą płynności finansowej. Metoda split payment okazała się niedoskonała przy płatności za jej pomocą składek emerytalno-rentowych  ZUS, tak wysłanych składek nie może zaksięgować,ponieważ nie posiada konta do rozliczeń płatności vat. Wysłane pieniądze wrócą na konto przedsiębiorcy. Składki będą miały status niezapłaconych, a do momentu ich zapłacenia zwykłym przelewem narosną odsetki od nieterminowo opłaconych zobowiązań.

na podstawie  bankier.pl,

Obraz Harry Strauss z Pixabay

Dodaj komentarz