Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miasta Poznania na ostatniej prostej

Dobiegają końca prace nad jednym ze strategicznych dokumentów, który wyznaczy kierunek rozwoju Poznania w zakresie przemieszczania się po mieście na kolejną dekadę. Przed nami ostatni etap konsultacji – już gotowego dokumentu, który następnie dostaną pod obrady poznańscy radni miejscy.

Tramwaj i rowerzystka na zadrzewionej ul. 27 grudnia - grafika artykułu
Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miasta Poznania na ostatniej prostej

– W obecnej sytuacji nie można niestety zorganizować normalnego spotkania, ale wydaje mi się, że forma konsultacji online spowoduje, że weźmie w nich udział więcej osób. Wystarczy w dogodnym dla siebie momencie – w domu lub w pracy – wyrazić opinię poprzez elektroniczny formularz lub wziąć udział w jednym z kilku wideospotkań między 14 a 16 grudnia – mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. – Głos każdej mieszkanki i każdego mieszkańca jest dla nas ważny. Chcemy bowiem poznać opinie i zebrać uwagi od jak największej grupy osób korzystających z różnych sposobów przemieszczania się i zainteresowanych rozwojem mobilności w naszym mieście. Interesuje nas głos osób mieszkających w Poznaniu od wielu lat, jak i młodzieży, bo to ona w przyszłości będzie mierzyć się z wyzwaniami współczesności. 

Plan Mobilności będzie całościowo obejmować zagadnienia bezpieczeństwa i dostępności dróg pieszych, rowerowych, transportu publicznego oraz potrzeb osób zmotoryzowanych i planowania przestrzennego na terenie Poznania. 

Tworzenie Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (PZMM) to dobra praktyka nowoczesnych miast, które mają na uwadze troskę o środowisko naturalne, ale też stawiają sobie za cel poprawę bezpieczeństwa i dostępności obszarów miejskich oraz zapewnianie wysokiej jakości, zrównoważonej komunikacji w obrębie miasta.Podjęte działania skutkować mają wzrostem jakości życia mieszkańców. Większość obowiązujących dziś w Poznaniu dokumentów dotyczących mobilności (m.in. Polityka Transportowa Miasta, Polityka Parkingowa, Program Rowerowy) wymagało aktualizacji i nowego, obszernego przeanalizowania tematu. Zastąpi je jeden, kompleksowy. Realizację projektu powierzono firmie TRAKO Projekty Transportowe z Wrocławia, częścią związaną z konsultacjami zajęły się Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich i Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej. 

Konsultacje przeszła już nowa Polityka Mobilności Transportowej, uzupełni ją Plan Mobilności stanowiący rodzaj dokumentu wykonawczego. Swoje opinie na temat przygotowanego PZMM wszyscy zainteresowani mieszkańcy Poznania mogą składać do 11 stycznia 2021 roku za pośrednictwem formularza. Magistrat wraz z koordynatorami konsultacji organizuje też otwarte spotkania online w dniach 14-16 grudnia z prezentacją PZMM. Wszelkie szczegółowe informacje i konsultowane dokumenty znajdują się na stronie www.poznan.pl/mobilnosc.

Jak wyglądały prace nad PZMM?

Prace nad tworzeniem Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania rozpoczęły się już w listopadzie 2019 roku od zdiagnozowania sytuacji transportowej w mieście oraz spotkań z tzw. interesariuszami, czyli wszystkimi grupami zainteresowanymi zrównoważoną mobilnością oraz takimi, na które może mieć wpływ opracowywany dokument. Celem było wypracowanie planu działań na rzecz poprawy jakości przemieszczania się po mieście. Wzięło w nich udział w sumie ponad 120 mieszkańców Poznania (w tym ekspertów w zakresie transportu, radnych osiedlowych, aktywistów i społeczników), co pozwoliło uchwycić różne perspektywy. Swoje oczekiwania wobec przemieszczania się po Poznaniu wyrazili też najmłodsi poznaniacy, uczniowie jednej ze szkół podstawowych. Pod koniec marca i w kwietniu wszystkie grupy spotkały się ponownie (tym razem pracując zdalnie). W efekcie pozyskano 168 formularzy konsultacyjnych wypełnionych przez osoby dorosłe oraz 40 ankiet, w których opinię wyrazili niepełnoletni mieszkańcy. Obecnie wchodzimy w III etap konsultacji społecznych. 

– Diagnoza obecnego stanu transportu w mieście oraz wnioski wynikające z zebranych oczekiwań mieszkańców i ekspertów pozwoliły nam opracować możliwe scenariusze rozwoju mobilności miejskiej Poznania. W efekcie wypracowano wizję oczekiwanego przez mieszkańców sposobu poruszania się po mieście. Plan Mobilności wskazuje 25 działań do podjęcia mających tę wizję urzeczywistnić – wyjaśnia Andrzej Szamborski, kierownik projektu reprezentujący wykonawcę, firmę Trako Projekty Transportowe.

Są to rekomendacje dla władz Miasta oraz konkretne zadania dla 17 jednostek miejskich, w szczególności dla Zarządu Dróg Miejskich i Zarządu Transportu Miejskiego. Ponieważ opracowany Plan jest efektem wsłuchiwania się w oczekiwania mieszkańców, tym samym na obecnym, III etapie konsultacji, prosimy mieszkańców, aby wskazali, które konkretnie projekty inwestycyjne z tzw. „pakietu realizacyjnego” PZMM są dla nich najważniejsze. Datą docelową zrealizowania Planu jest rok 2030. 

 Link do elektronicznego formularza opinii

Harmonogram spotkań:

14 grudnia, 10:00 – link do spotkania

14 grudnia, 17:30  link do spotkania

15 grudnia, 17:30  link do spotkania

16 grudnia, 13:00 link do spotkania

Do udziału w wideospotkaniu będzie potrzebny komputer albo smartfon, który ma połączenie z internetem. Przydadzą się również słuchawki lub głośniki.

Na spotkania nie trzeba się wcześniej rejestrować, wystarczy w dogodnym terminie skorzystać z podanego wyżej linka.

Ewentualne pytania w sprawie konsultacji prosimy kierować na adres konsultacje@feps.pl

źródło: komunikat UM Poznań; https://www.poznan.pl/mim/info/news/plan-zrownowazonej-mobilnosci-dla-miasta-poznania-na-ostatniej-prostej,156851.html

Get involved!

Comments

No comments yet