Nie będzie pilnego procedowania. Kolejny Sejm skierował projekt „Zatrzymaj aborcję” do komisji

Sejm odrzucił możliwość pilnego procedowania projektu „Zatrzymaj aborcję”. Obywatelska inicjatywa ustawodawcza eliminująca przesłankę eugeniczną została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Zdrowia i Komisję Polityki Społecznej i Rodziny. 

Stosunkiem głosów 375 do 68, Sejm skierował projekt „Zatrzymaj aborcję” do rozpatrzenia w Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej. Wstrzymało się 7 posłów, nie głosowało – 10. Tym samym odrzucono możliwość nadania projektowi szybszej ścieżki legislacyjnej. Wcześniej nie przystano na propozycję odrzucenia inicjatywy po pierwszym czytaniu.

Projekt „Zatrzymaj aborcję” to inicjatywa obywatelska podpisana przez 830 tys. osób, mająca na celu wykreślenie z polskiego porządku prawnego tzw. przesłanki eugenicznej, czyli możliwości dokonania aborcji w przypadku podejrzenia u dziecka niepełnosprawności lub choroby.

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Zatrzymaj aborcję” złożył projekt w Sejmie 30 listopada 2017 r. Sejm minionej kadencji po wysłuchaniu pierwszego czytania nie zajął się dalszym procedowaniem ustawy – skierował ją do prac w komisjach i tam projekt „przeleżał” do końca kadencji.

Jednocześnie w październiku 2017 roku do Trybunału Konstytucyjnego trafił wniosek z zapytaniem o (nie)zgodność z Konstytucją RP tzw. przesłanki eugenicznej. Trybunał sprawy nie rozpoznał przed upływem kadencji Sejmu i wniosek przepadł. Wniosek został ponowiony przez posłów nowej kadencji.

Art. 13 ustawy poświęconej projektom obywatelskim mówi, że „pierwsze czytanie odbywa się nie później niż w terminie 6 miesięcy od daty pierwszego posiedzenia sejmu”. Oznacza to, że projekt „Zatrzymaj aborcję” musiał przejść przez (ponowne) pierwsze czytanie do 12 maja 2020.

Nie wiadomo jak długo projekt tym razem będzie oczekiwał na rozpatrzenie w sejmowej komisji. Warto pamiętać, że rocznie z powodu przesłanki eugenicznej w łonach matek zabijane jest w majestacie polskiego prawa ok. tysiąc dzieci.

Źródło: YouTube / Sejm RP

Za: Pch24, A.K

Dodaj komentarz