MFiPR: Nowy odcinek A2 otwarty. Z Warszawy do Mińska Mazowieckiego dojedziemy szybciej

MFiPR informuje:

Autostrada A2 będzie dłuższa o kilkanaście kilometrów. Dofinansowana z funduszy europejskich droga połączy Warszawę (węzeł Lubelska) z autostradową obwodnicą Mińska Mazowieckiego. W uroczystości udostępnienia autostrady wzięli udział premier Mateusz Morawiecki, minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak oraz minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Nowo otwarty odcinek ma prawie 15 kilometrów długości. Inwestycja ma ogromne znaczenie dla Warszawy i miejscowości na wschód od stolicy. Budowana właśnie południowa obwodnica Warszawy będzie łączyć się z otwartym dzisiaj odcinkiem autostrady, a docelowo z Siedlcami i wschodnią granicą Polski. Inwestycja ma też znaczenie europejskie, bowiem docelowo autostrada A2 ma łączyć zachodnią i wschodnią granicę Polski i przebiegać na trasie Świecko-Poznań-Warszawa-Siedlce-Kukuryki.

Budowa nowo otwartego odcinka autostrady dofinasowana została z funduszy unijnych. Wartość całej inwestycji to prawie 755 milionów złotych. Wysokość wsparcia unijnego to niecałe 330 milionów złotych.

– Priorytetem mojego ministerstwa, które zarządza funduszami unijnymi w Polsce, jest domknięcie najważniejszych ciągów autostrad i dróg ekspresowych oraz budowa obwodnic. Cel, do którego dążymy jest jasny – pomiędzy największymi miastami będziemy podróżować wygodną siecią autostrad i dróg ekspresowych – mówi minister Jarosińska-Jedynak.

– MFiPR informuje:

Najważniejsze inwestycje drogowe w Polsce finansowane są z Programu Infrastruktura i Środowisko. To największy program, w ramach którego inwestowane są fundusze unijne dla Polski na lata 2014-2020. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) jest największym beneficjentem tego programu. Kwota środków UE przewidziana dla GDDKiA na realizację projektów drogowych wynosi prawie 11 mld euro, czyli ponad 47 mld zł. GDDKiA bardzo skutecznie realizuje i rozlicza projekty, co potwierdza liczba podpisanych umów o dofinansowanie, złożonych wniosków o płatność, oraz kwota unijnej refundacji, jaka wpłynęła do Krajowego Funduszu Drogowego (KFD).

– Liczby mówią same za siebie – do chwili obecnej Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad udostępniła do ruchu w ramach inwestycji finansowanych z Programu Infrastruktura i Środowisko w sumie prawie 1100 km dróg, w tym blisko 69 km autostrad, 874 km dróg ekspresowych i 140 km dróg krajowych. Powstały też obwodnice 21 miast – mówi minister Jarosińska-Jedynak.

Dotychczas w Programie Infrastruktura i Środowisko GDDKiA zawarła 61 umów o dofinansowanie inwestycji drogowych. Łączna wartość zakontraktowanych inwestycji to ponad 72,5 miliarda złotych, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 34,8 miliarda złotych, co stanowi blisko 80% puli dla GDDKiA na lata 2014-2020.

– Potrafimy korzystać z funduszy europejskich. Na nową perspektywę unijną premier Morawiecki wynegocjował kolejny ogromny budżet dla Polski. Moje ministerstwo pracuje w tej chwili nad podziałem tych pieniędzy. Chciałabym zapewnić, że budowa dróg pozostanie jednym z kluczowych celów, w które będziemy inwestować – podsumowała minister funduszy i polityki regionalnej.

źródło: MFiPR

Dodaj komentarz