MF: Komunikat ws. stanu środków walutowych oraz operacji związanych z zarządzaniem długiem zagranicznym Skarbu Państwa w lipcu 2020 r.

MF informuje:

Ministerstwo Finansów informuje, że:

1. W ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w lipcu 2020 roku dokonano następujących płatności w walutach obcych:

– kapitał – równowartość 55,0 mln EUR (246,2 mln PLN),

– odsetki – równowartość 146,4 mln EUR (655,4 mln PLN),

2. Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec lipca 2020 roku wyniósł łącznie 7 155,4 mln EUR (31 535,1 mln PLN).

Information on foreign debt in July 2020

Ministry of Finance is pleased to announce that:

1. The following payments in foreign currencies were made for service of foreign debt in July 2020:

– principal – equivalent of EUR 55.0 m (PLN 246.2 m),

– interest – equivalent of EUR 146.4 m (PLN 655.4 m),

2. As of the end of July 2020 foreign currency funds on budgetary accounts were equivalent of EUR 7 155.4 m (PLN 31 535.1 m).

źródło: MF

Dodaj komentarz