Materialny fakt Covidowej histerii to:Tysiąc zlikwidowanych firm w Małopolsce, prawie 400 w stolicy regionu, wciąż mnóstwo zawieszonych działalności. Najwolniej budzi się Kraków,a co będzie dalej…

Tylko w czerwcu z rejestru REGON znikło w Małopolsce ponad tysiąc firm. Najwięcej – 391 – wykreślono w Krakowie, znacznie mniej w powiatach: krakowskim (78), wadowickim (50) i nowosądeckim (45). W Krakowie zawieszonych jest wciąż prawie 14,6 tys. przedsiębiorstw (blisko 10 procent tych, jakie przed kryzysem działały w mieście), w czerwcu do działalności powróciło zaledwie 121 z nich (mniej niż 1 proc. zawieszonych). Widać wyraźnie, że stolica Małopolski budzi się z koronakryzysu wolniej niż żyjące z krajowych turystów powiaty tatrzański i nowotarski, w których działalność wznowiło ostatnio blisko 500 zawieszonych w marcu firm.

Najnowsze dane krakowskiego GUS o stanie małopolskiej gospodarki pokazują wyraźne ożywienie po kwietniowej i majowej zapaści. Maleje liczba podmiotów, które z powodu pandemii zmuszone były w marcu zawiesić działalność (głównie z powodu wprowadzonych wtedy przez rząd zakazów i ograniczeń). 

Małopolska: bezrobocie w górę i jeszcze wzrośnie

Sytuacja w firmach przekłada się na poziom bezrobocia: wzrosło ono (do 5,2 proc.) na terenie całej Małopolski, ale najwyższe (7,9 proc. i więcej) jest w powiatach: tatrzańskim, nowosądeckim (w samym Nowym Sączu nie przekracza 3 proc.), dąbrowskim i miechowskim. Ponad 6,3 proc. odnotowano w powiatach: tarnowskim (w samym Tarnowie poniżej 4), nowotarskim, limanowskim wadowickim, oświęcimskim i chrzanowskim. Relatywnie najlepsza sytuacja jest wciąż w Krakowie (stopa 2,7 proc., na początku roku było 2,2), ale też kilka czynników może doprowadzić do jej znacznego pogorszenia jesienią; najgroźniejsze dla przedsiębiorców w stolicy regionu byłoby utrzymywanie się pandemii na obecnym poziomie lub dalszy wzrost zakażeń.

Krakowski GUS podał też, jaki bezrobotnych odsetek w poszczególnych powiatach w Małopolsce stanowią kobiety. Zdecydowanie najgorzej jest pod tym względem na ziemi nowosądeckiej: panie stanowią tam ponad dwie trzecie osób zarejestrowanych w miejscowym pośredniaku – ale już w samym Nowym Sączu mniej ni z połowę. Kobiety zdecydowanie dominują też liczebnie wśród osób bez pracy w powiatach: tarnowskim i brzeskim, natomiast nieznacznie w powiatach: dąbrowskim, bocheńskim, limanowskim i gorlickim oraz oświęcimskim. Natomiast w powiatach: Tatrzańskim, nowotarskim i proszowickim rejestry bezrobotnych okupują głownie mężczyźni.

Minister Zdrowia zapowiada kolejne uderzenie obostrzeniami już od 1 września czy zostaną same zgliszcza na gospodarczej mapie Polski?

Materiał źródłowy: Dziennik Polski.pl

Get involved!

Comments

No comments yet