MAP: Kolejne spotkanie zespołu ds. górnictwa

MAP informuje:

W warszawskim Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyły się rozmowy o restrukturyzacji górnictwa i przyszłości energetyki w Polsce. Posiedzeniu przewodniczył wicepremier Jacek Sasin, minister aktywów państwowych.

We wtorkowym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele branżowych związków zawodowych górnictwa oraz strona rządowa. Oprócz szefa MAP obecni byli:

minister klimatu Michał Kurtyka i pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.

Podczas posiedzenia przedstawione zostały uwarunkowania dotyczące rynku energetycznego oraz wyzwania w zakresie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Wysłuchano również opinii oraz oczekiwań strony społecznej.

Kolejne spotkanie zespołu odbędzie się w przyszłym tygodniu w Katowicach.

Tym razem wezmą w nim udział również przedstawiciele sektora energetycznego.

– To było bardzo dobre, merytoryczne spotkanie. Mam nadzieję, że jesteśmy krok bliżej do opracowania realnego planu działań, opartego na twardych przesłankach ekonomicznych. Powinny one zapewnić branży górnictwa węgla kamiennego stabilizację ekonomiczną i podstawy funkcjonowania w kolejnych latach – podkreślił wicepremier Jacek Sasin, szef resortu aktywów państwowych.

Zespół do spraw transformacji górnictwa ma za zadanie wypracowanie szerokiego konsensusu społecznego dla koniecznych zmian w sektorze wydobywczym węgla kamiennego. Taki plan, z uwzględnieniem uwarunkowań sektora energetycznego, ma być opracowany do końca września.

http://www.gov.pl/aktywa-panstwowe/kolejne-spotkanie-zespolu-ds-gornictwa

źródło: MAP

Dodaj komentarz