Małopolska pomaga przedsiębiorcom: Obniżenie opłat, czynszów za lokale, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników… Jak otrzymać i gdzie?

Małopolskie firmy borykające się z problemami finansowymi z powodu koronawirusa mogą niemal od ręki uzyskać ulgi w opłatach za korzystanie ze środowiska, obniżki czynszów, a także dofinansowanie do wynagrodzeń swoich pracowników – w celu zachowania miejsc pracy. Zarząd Województwa Małopolskiego przeanalizował formy wsparcia przedsiębiorców, którzy ze względu na panującą epidemię nie byli w stanie uiścić różnorakich opłat przed 31 marca lub mogą mieć z tym problem w przyszłości.

– Zarząd Województwa Małopolskiego bardzo poważnie traktuje wszystkie zagrożenia związane z epidemią COVID 19 – zarówno te dla życia i zdrowia, jak i dla gospodarki, rodzinnych firm – a więc naszego finansowego i bytowego bezpieczeństwa. Stąd uchwalona Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Stąd kolejne ulgi, odroczenia, umorzenia – wyjaśnia wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz.

Obniżka czynszów: dla tych, którzy nie zwolnią pracowników lub utracili przychody

Zarząd Województwa Małopolskiego skierował do wszystkich wojewódzkich jednostek organizacyjnych oraz wojewódzkich osób prawnych pisma rekomendujące pozytywne rozpatrywanie wniosków najemców i dzierżawców, a do spółek wojewódzkich lub z większościowym udziałem województwa małopolskiego pisma z rekomendacją do udzielania najemcom i dzierżawcom ulg w czynszu .

Źródło:

Gazeta Krakowska

Dodaj komentarz