Lotos z Orlenem – fuzja czy przejęcie? I co ma z tym wspólnego CPN?

Z zasady na „nie”, czy argumenty nie do podważenia? Dlaczego radni sejmiku województwa pomorskiego są zaniepokojeni połączeniem regionalnej spółki paliwowej  Lotos z Orlenem?       

   
Pomorscy politycy nie ustają w ujadaniu i obszczekiwaniu połączenia Lotosu z Orlenem. Swoje stanowisko w tej sprawie po władzach Gdańska i posłach opozycji postanowili również zająć radni sejmiku województwa. Jak czytamy w stanowisku sejmiku przyjętym po bardzo burzliwej dyskusji w głosowaniu 18:12, to nie będzie fuzja, tylko przejęcie:     

– „Sejmik Województwa Pomorskiego wyraża przekonanie, że „fuzja” Grupy Orlen i Grupy Lotos, a faktycznie pozbawienie niezależności Grupy Lotos, odbije się negatywnie także na rynku pracy w regionie, który i tak jest bardzo mocno nadszarpnięty w następstwie występującej i ciągle przecież trwającej – wbrew zapewnieniom rządu RP – pandemii choroby Covid-19. Efektem „fuzji” będzie ostatecznie zmniejszenie liczby miejsc pracy z uwagi na fakt, że wiele obszarów działalności obu przedsiębiorstw jest zbieżnych (np. spółki asfaltowe). O podejściu władz PKN Orlen oraz obecnego obozu władzy do Lotosu świadczą przedstawione warunki przejęcia, według których to Lotos i jego majątek ma stać się ofiarą transakcji. Łatwo więc przewidzieć, w jakim kierunku będą szły optymalizacje kosztów, o których już dziś mówią władze PKN Orlen”.            

Jak czytamy w portalu m.trojmiasto.pl: ,,Według Sejmiku Województwa Pomorskiego jedynym beneficjentem planowanej transakcji stanie się Skarb Państwa, który zostanie zasilony pieniędzmi PKN Orlen, a utworzenie jednej spółki, na wzór peerelowskiej Centrali Paliw Naftowych, może jedynie odbić się negatywnie na cenach detalicznych dla konsumentów”.   

        
     Przeciwni przyjęciu negatywnego stanowiska sejmiku wobec połączenia spółek Orlen i Lotos byli radni PiS, choć nie wszyscy popierają warunki przedstawione przez Komisję Europejską:           

– Fuzja Lotosu z Orlenem to próba budowania dobrego, średniego europejskiego koncernu. Dodatkowo, prezes Orlenu Daniel Obajtek, wielokrotnie powtarzał, że kwestie podatkowe zostaną zachowane i nikt na tym nie straci. Przecież nikt zakładu w Gdańsku nie weźmie i nie przeniesie zagranicę. Przejęcie wspólnego stanowiska Sejmiku uważam za zbędne i my się pod nim na pewno nie podpiszemy – opinia Jerzego Barzowskiego z PiS.            

– Połączenie obu spółek spowoduje lepszą możliwość negocjowania cen, a szacowany zysk dla Skarbu Państwa wyniesie od 1 mld do 2 mld zł. Rząd polski nie doprowadzi do wyprzedaży majątku narodowego – opinia Karola Guzikiewicza z PiS.       

– Ufam prezesowi Obajtkowi jeśli chodzi o kwestie zapewnień odnośnie pozostawienia na Pomorzu dochodów podatkowych oraz utrzymania dotychczasowego zatrudnienia. Co do samej koncepcji konsolidacji na warunkach przedstawionych przez Komisję Europejską jestem dalece sceptyczny czego wyrazem było wstrzymanie się (jako jedyny radny opozycji) w głosowaniu nad przedmiotową uchwałą – stanowisko Piotra Zwary z PiS.          

Według marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka, Lotos stanie się w pełni zależny od Orlenu:   

– Nie będzie fuzji czy połączenia, a przejęcie Lotosu. Oznaczato, że Lotos będzie spółką zależną od Orlenu. Co ważne, Orlen odsprzeda całą infrastrukturę Lotosu oraz zwolni powierzchnie magazynowe pomorskiej spółki. Bardzo obawiam się tej prywatyzacji.             

Radna PO Kinga Borusewicz zdiagnozowała nawet rzekomo prawdziwe przyczyny forsowania przez rząd tego projektu: 


– Nie jest to fuzja dlatego, że transakcja nie zwiększy możliwości samego Orlenu. Jest to zwykłe przejęcie. Wiemy, że rząd PiS potrzebuje, na gwałt pieniędzy. Dodatkowo Orlen już przejął Ruch. Po co go kupił? Czy za rok PKN Orlen nie zacznie skupować prywatnych spółek medialnych?         

Kiedy wreszcie pomorscy politycy KO zauważą coś więcej niż tylko koniuszek własnego nosa?!        

Więcej na stronie:     https://m.trojmiasto.pl/biznes/Sejmik-zaniepokojony-przejeciem-Lotosu-przez-Orlen-n147253.html

Opracowanie BC 
Na podstawie m.trojmiasto.pl
Obraz geralt z Pixabay 

Get involved!

Comments

No comments yet