Koszalińskie organizacje gospodarcze wstawiły się za lokalnymi przedsiębiorcami w związku z kontrowersyjnym rozdziałem grantów

„Wśród przedsiębiorców istnieją wątpliwości co do zachowania procedury równości szans dostępu do pomocy dla wszystkich firm”.            

Bezzwrotne granty z urzędu wojewódzkiego określone przez rozczarowanych naborem wniosków trwającym niespełna 11 minut przedsiębiorców ,,skandalem i ustawką”, mimo odmownej decyzji Urzędu Pracy odpowiedzialnego za przeprowadzenie konkursu co do powtórzenia budzącego sprzeciw naboru, wywołują ciągle wiele emocji, a pozostawieni bez wsparcia regionalni przedsiębiorcy nie rezygnują z walki o swój byt.                    


Najpierw przedłużające się w nieskończoność oczekiwanie na obiecaną pomoc w wyniku rozdźwięku pomiędzy urzędem marszałkowskim a Północną Izbą Gospodarczą co do wysokości progu procentowego strat dochodów przedsiębiorstw spełniających kryteria programu, a kiedy już wszystko zostało wreszcie dogadane, w ciągu kilku minut pryska nadzieja na utrzymanie wielu lokalnych firm przy życiu.            

 Koszalińskie organizacje gospodarcze: Północna Izba Gospodarcza, Izba Przemysłowo-Handlowa, Loża Business Centre Club, Kołobrzeska Izba Gospodarcza, Zrzeszenie Kupców i Przedsiębiorców oraz Cech Rzemiosł Różnych zaapelowały do marszałka Geblewicza o przeprowadzenie niezwłocznie kolejnego naboru w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Grantowego.              

Jak czytamy w liście do marszałka, przedstawiciele organizacji bardzo krytycznie ocenili system rozdysponowania pieniędzy, bowiem środki nie trafiły niestety do tych najbardziej poszkodowanych koronakryzysem firm:            

 „Wśród przedsiębiorców, których wnioski nie zostały przyjęte, pomimo ich sprawnego działania, panuje duże rozgoryczenie (…)apelujemy do Pana Marszałka o wygospodarowanie dodatkowych środków finansowych oraz przeprowadzenie drugiego naboru wniosków w ramach przedmiotowego progr amu”.            

Prośbę swoją motywują ciągle napływającymi zastrzeżeniami od rozgoryczonych przedsiębiorców co do działania systemu informatycznego przy naborze wniosków. Jak podaje portal 24kurier.pl:       

I pomyśleć, że spanikowanym politykom rządzącym wystarczyło zaledwie kilka tygodni aby doprowadzić kraj do takiej ruiny jak po wieloletniej wojnie! A co najdziwniejsze ciągle brak ogólnonarodowego poruszenia. Ewidentnie widać, że wyjątkowo zabójcze zapędy koronawirusa to wielka bujda na resorach. Na co więc czekają jeszcze przedsiębiorcy, którym państwo w imię rzekomego zagrożenia dalej zamierza odbierać prawo do prowadzenia wolnej działalności gospodarczej?!       

                    
Opracowanie BC 

Na podstawie 24kurier.plhttps://24kurier.pl/aktualnosci/wiadomosci/przedsiebiorcy-licza-na-dalsza-pomoc/


Obraz Elchinator z Pixabay

Get involved!

Comments

No comments yet