Kolej wróci do Łomży – podpisano umowę na dokumentację projektową

Po latach możliwa będzie podróż koleją na trasie Śniadowo – Łomża.

Powrót pociągów pasażerskich do Łomży po ponad 30 latach, dostęp do kolei dla wszystkich podróżnych z wygodnych, zmodernizowanych stacji – to podstawowe efekty planowanego remontu linii ze Śniadowa do Łomży.

Zwiększy się dostępność komunikacyjna mieszkańców, którzy zyskają dogodne połączenia pociągiem do Białegostoku i Warszawy. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. poinformowały w czwartek 19 listopada o podpisaniu umowy za 3,3 mln zł na dokumentację projektową remontu linii ze Śniadowa do Łomży.

Zadanie jest dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP). Wykonawcą jest konsorcjum firm, którego liderem jest Biuro Realizacji Inwestycji Koltech Inwestor Sp. z o.o.

Wykonawca przygotuje dokumentację projektową, aktualizację studium wykonalności oraz wniosek o dofinansowanie budowy ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2021-2027. Dokumentacja projektowa będzie gotowa w II kwartale 2023 r. Realizacja robót budowlanych planowana jest w nowej perspektywie finansowej.

Zgodnie z założeniami projektu, na 17-kilometrowej trasie planowana jest budowa nowych torów i rozjazdów. Przewiduje się montaż komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym, które zapewnią bezpieczny przejazd pociągów.

Przebudowana zostanie stacja w Łomży. Z myślą o potrzebach mieszkańców zaprojektowany zostanie specjalny tzw. multimodalny peron, obsługujący połączenia kolejowe i autobusowe. Modernizacja pozwoli na zwiększenie przepustowości linii, by mogło kursować więcej pociągów z większą prędkością.

Zakładana maksymalna prędkość pociągów pasażerskich to 100 km/h, lecz analizowany będzie także wariant dla prędkości 120 km/h. Poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym zwiększy przebudowa przejazdów kolejowo-drogowych.

Realizacja inwestycji korzystnie wpłynie na możliwość rozwoju transportu towarowego – po nowych torach do Łomży dojadą cięższe i dłuższe składy z ładunkami – do 600 m.

Wykonawca dokumentacji rozważy również rozszerzony wariant inwestycji – przebudowę układu torowego na stacji w Śniadowie, w celu zapewnienia lepszych możliwości ruchu pociągów.

Analizowana będzie budowa łącznicy kolejowej, która skróci czas podróży, gdyż umożliwi bezpośredni przejazd pociągów z Łomży w kierunku Białegostoku, bez zmiany kierunku jazdy na stacji w Śniadowie. Wykonawca przygotuje pełną dokumentację, niezbędną do rozpoczęcia robót.

Przyszła realizacja inwestycji planowana jest w ramach środków RPOWP na lata 2021-2027. Wniosek na realizację robót na odcinku z Łomży do Śniadowa, a dalej także do Łap, złożył w sierpniu br. samorząd województwa w ramach programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej Plus do 2028 roku.

Miasto Łomża zostało wskazane w Uchwale Rady Ministrów nr 151/2019 w sprawie ustanowienia programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej Plus do 2028 roku, jako miejscowość z populacją powyżej 10 tys. osób, która nie posiada dostępu do kolei pasażerskiej.

Oprac. Es.

  • Źródło: UMWP
  • Foto: Anna Augustynowicz

Get involved!

Comments

No comments yet