Kłopoty ze spółką komunalną Sanikom – jest oświadczenie burmistrza Złotoryi i dolnośląskich samorządowców

Pogłębia się kryzys w Sanikomie – przedsiębiorstwie komunalnym, do którego trafiają złotoryjskie odpady.

Grupa siedmiu gmin z rejonu kamiennogórsko-wałbrzyskiego, która ma decydujący głos w spółce, zwiększyła ostatnio koszty jej funkcjonowania, powołując nowych członków rady nadzorczej, a jednocześnie podwyższyła opłaty za przetwarzanie odpadów, które obciążą m.in. portfele mieszkańców Złotoryi.

Do tego zablokowana została sprzedaż udziałów, która zapewniłaby dopływ nowego kapitału dla Sanikomu. Burmistrz Robert Pawłowski sprzeciwia się takiej polityce. Znalazł się wśród 18 samorządowców, którzy podpisali i opublikowali w mediach oświadczenie zapowiadające czarny scenariusz dla przedsiębiorstwa.

Sanikom to spółka komunalna, która posiada instalację do przetwarzania odpadów w Lubawce (na zdjęciu poniżej). Ma w niej udziały 25 gmin z powiatów: kamiennogórskiego, wałbrzyskiego, jaworskiego, lwóweckiego, złotoryjskiego i jeleniogórskiego.

Czytaj dalej na http://www.zlotoryjska.pl/aktualnosc-1-4433-klopoty_ze_spolka_komunalna_jest.html

Dodaj komentarz