Grudziądz wprowadza opłaty za kanalizację deszczową. Na razie dla przedsiębiorców

6 lutego 2020 r. Rada Miejska Grudziądza podejmuje uchwałę nr XXIV/221/20 w sprawie ceny za korzystanie z otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej w zakresie odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych. 3 marca 2020 r. uchwała Rady Miejskiej została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.    

Źródło: egrudziadz.pl

Dodaj komentarz