„Gorzowski Pakiet Pomocowy”

„Gorzowski Pakiet Pomocowy” to forma wsparcia lokalnych przedsiębiorstw, które musiały zawiesić do odwołania  działalność z powodu wprowadzenia zakazu zgromadzeń i narodowej akcji „pozostań w domu”, mających zapobiec gwałtownemu przyrostowi zakażeń koronawirusem.        

 
Władze Gorzowa zaproponowały przedsiębiorcom najbardziej dotkniętym skutkami epidemiologicznego kryzysu ulgi w opłatach lokalnych podatków. Jak podaje rzecznik prasowy Urzędu Miasta Gorzowa:         

„Władze miasta proponują ulgi w spłacie podatków lokalnych, czyli podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych. Jest to odroczenie terminu płatności podatków na okres od 3 do 6 miesięcy. Rozłożenie na raty podatku, określając liczbę i wysokość rat (maksymalnie do końca 2020 r.). A także umorzenie odsetek od zaległości podatkowych, opłaty prolongacyjnej”.        

Pakiet jest skierowany szczególnie do firm turystycznych, gastronomicznych, organizujących imprezy, zajmujacych się kulturą i rozrywką oraz sportem i rekreacją, prowadzących działalność z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego czy prowadzących handel detaliczny artykułami niespożywczymi.     

   
„Aby uzyskać ulgę przedsiębiorca musi złożyć dokumenty takie jak oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis, formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis. A także sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. zestawienie przychodów, rozchodów). Dokumenty finansowe za I kw. 2020 roku lub inne dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej. Oświadczenie o stanie majątkowym (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) – stanowiące podstawę dla ubiegających się o ulgę. Każdy złożony wniosek będzie traktowany indywidualnie” – przekazał rzecznik prasowy Urzędu Miasta Gorzowa.        

Na podstawie gorzowianin.comhttps://gorzowianin.com/wiadomosc/14701-gorzow-pakiet-pomocowy-dla-przedsiebiorcow.html

Oprac. BC

Obraz Gerd Altmann z Pixabay

Get involved!

Comments

No comments yet